Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Tri Thức Trẻ


Mỗi khi Hà Nội chuyển mình sang thu, lòng mỗi người dân thủ đô lại bồi hồi nhớ về những tháng năm lịch sử. Hơn 68 năm về trước, một cuộc cách mạng đã nổ ra, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc – Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cho đến nay, thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện diệu kỳ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, kiến lập ra một Nhà nước Việt Nam mới, nhà nước của dân, do dân và vì dân.


  Cho đến nay, những bài học mà Cách mạng tháng Tám 1945 để lại vẫn còn nguyên giá trị thời sự như bài học về nắm bắt thời cơ, bài học về phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại... Một trong những bài học tuyệt vời nhất là việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ sức mạnh đó, cách mạng tháng Tám đã hiệu triệu được tất cả giai cấp, tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Cuộc cách mạng diễn ra trên khắp cả nước và nhanh chóng dành thắng lợi. Đây là tiền đề quan trọng cho ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và khẳng định một chân lý: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy".


Ngày 16/8, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Quốc dân Đại hội chính thức khai mạc, tượng trưng cho ý chí, nguyện vọng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã nhất trí thông qua đề nghị Tổng khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh, và thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc. Sáng ngày 17/8, các thành viên trong Uỷ ban giải phóng dân tộc vừa được Đại hội bầu đã ra mắt quốc dân và làm lễ tuyên thệ trước sân đình Tân Trào. Trong khi đó, ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh khác, cán bộ Đảng và Việt Minh chưa thể nhận được mệnh lệnh khởi nghĩa, nhưng căn cứ vào các chỉ thị trước đó của Đảng, trên cơ sở phân tích cụ thể tình hình địa phương, tuyệt đại đa số cán bộ Đảng và Việt Minh cơ sở đã mau chóng tự quyết định khởi nghĩa giành chính quyền, không bỏ lỡ thời cơ.


  Trong ngày 17/8, cả Hà Nội tưng bừng khí thế sục sôi khởi nghĩa. Sáng ngày 19/8, theo lời hiệu triệu của Việt Minh, với rừng cờ đỏ sao vàng, nhân dân Hà Nội xuống đường, tiến thẳng về trung tâm Nhà hát thành phố để dự mittinh. Sau loạt súng chào cờ và bài Tiến quân ca, đại biểu Ủy ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu của Việt Minh, biến cuộc mittinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm Phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn,v.v.. Ngày 19/8 trở thành mốc son lịch sử thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám ở Thủ đô Hà Nội.


Có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn, quân và dân ta đã nhanh chóng dành  quyền kiểm soát trên cả nước. Thắng lợi này một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta đã đoàn kết tất cả giai cấp, huy động đông đảo quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạng to lớn cùng tham gia vào cuộc Cách mạng.


Hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra nhiều thời cơ, thách thức với dân tộc. Trong khi đó các thế lực thù địch vẫn không ngừng tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng bằng nhiều thủ đoạn mới nhằm lật đổ chế độ xã hộ chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới như hiện nay, Đảng và Nhà nước ta phải quán triệt sâu sắc bài học lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám. Trong mọi hoàn cảnh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, nắm vững thời và thế, phát huy sức mạnh tổng lực của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã được Đảng vận dụng linh hoạt để đưa đất nước tiến lên, đổi mới và hội nhập. Bên cạnh đó vừa tranh thủ và phát huy sức mạnh nội lực, vừa tận dụng những cơ hội của thế giới, của thời đại mang lại để không chỉ đưa đất nước chuyển mình theo hướng tích cực, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt mà còn góp phần nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế.


Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đã nói:


“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết


Thành công, thành công, đại thành công”


10 nhận xét:

 1. Đại đoàn kết dân tộc chính là sức mạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đại đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp, là sức mạnh để chúng ta chiến thắng những kẻ thù hung bạo trong lịch sử, tiếp tục đưa đất nước vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

  Trả lờiXóa
 2. hiển nhiên rổi, bác hồ có nói rằng "đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công" đó không phải điều mà do bác nghĩ ra, đó chỉ là chân lý bác đúc kết được từ cuộc sống thôi, đất nước việt nam ta là một nước nhỏ, vì vậy khi phải đối đầu với những đói thủ sừng sỏ thì không thể không có sự đoàn kết toàn dân tộc được

  Trả lờiXóa
 3. những bài học có thể rút ra từ cách mạng tháng 8 là rất nhiều, từ việc lựa chọn thời điểm hợp lý, cách đánh giá tình hình một cách chính xác tới việc tổ chức và chuẩn bị chu đáo, tất cả đã làm nên thành công của cách mạng tháng 8 lịch sử, đó là điều mà người dân việt nam vô cùng tự hào

  Trả lờiXóa
 4. Đại đoàn kết dân tộc chính là sức mạnh của dân tộc ta. Từ xưa tới nay đó là truyền thống của đất nước, là thứ vũ khí mà dân tộc ta đã chiến thắng những kẻ thù hung bạo nhất, sừng sỏ nhất. Ngày nay khi chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới thì đại đoàn kết dân tộc sẽ giúp cho chúng ta thực hiện thành công những mục tiêu của mình.

  Trả lờiXóa
 5. Đại đoàn kết từ lâu đã là thứ vũ khí mà kẻ thù phải khiếp sợ chúng ta. Đấy chính là sức mạnh để chúng ta chiến thắng những kẻ thù hung bạo nhất. Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới đang có nhiều bước chuyển biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của đất nước, thì tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh để chúng ta vượt qua nó.

  Trả lờiXóa
 6. Chúng ta làm một việc gì đều phải đoàn kết mới có thể vượt qua được.Tinh thần đoàn kết của dân tộc việt nam đã được xây dựng từ thời xa xưa,nhờ có tinh thần đó mà cha ông ta đã đánh đuổi được quân thù,mang lại độc lập tự do cho tổ quốc,cũng với tinh thần đại đoàn kết dân tộc đó mà hiện nay đất nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu,chúng ta cần phải phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ cho cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tương lai

  Trả lờiXóa
 7. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là hết sức to lớn,không chỉ trong thời chiến mà ngay cả trong thời bình này.Sức mạnh đó sẽ khiến cho chúng ta có thể vượt qua được mọi khó khăn gian khổ,những việc mà tưởng chừng như khó có thể thực hiện được,nhưng nếu có tinh thần đoàn kết đó thì chúng ta sẽ hoàn thành tốt.Mong rằng trong tương lai thì đất nước ta sẽ còn phát huy hơn nữa sức mạnh đó

  Trả lờiXóa
 8. Thành công của một dân tộc,một quốc gia luôn nhờ vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc.việt nam là nước đã trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khổ và tinh thần đoàn kết đó đã được kiểm chứng.thành công ngày hôm nay cũng nhờ vào sự đoàn kết đó.chúng ta phải duy trì và phấn đấu hơn nữa để khối đại đoàn kết đó phát huy hết sức mạnh của mình.

  Trả lờiXóa
 9. mặt trời mọc04:59 6 tháng 3, 2014

  Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò hậu phương quân đội có một vị trí hết sức quan trọng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ hậu phương, coi đó là một trong những nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. Tư tưởng về xây dựng hậu phương quân đội được chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày trong nhiều tài liệu, văn kiện, chỉ thị, bài nói, bài viết, bài báo chỉ đạo qua từng thời kỳ cách mạng, tuy ở nhiều dạng khác nhau nhưng đều thống nhất ở những quan điểm lớn và có giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn. Tư tưởng đó của Người được hình thành từ rất sớm, ngày càng được bổ sung hoàn chỉnh, gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm