Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

N.V.T

Sau  khi bản Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được phổ biến để lấy ý kiến toàn dân, nhiều trang mạng ở hải ngoại và các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước lại tiếp tục đăng tải các bài viết, tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Các thế lực này đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp năm 1992, đòi tam quyền phân lập, đòi xóa bỏ sự áp đặt, thống trị của ý thức hệ và tư tưởng duy nhất hiện hành tại Việt Nam… Để đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, một số ý kiến cho rằng: trong các bản Hiến pháp trước đây (Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959) không có Điều nào quy định về Đảng là người lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng vẫn lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ, đánh thắng thực dân, đế quốc. Bởi vậy, để tạo điều kiện hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh mẽ đất nước thì không nhất thiết (và thực tế không cần) phải quy định vai trò lãnh đạo của Đảng trong bản Dự thảo Hiến pháp 1992.


Ý kiến trên cho thấy, cách lập luận như vậy là thiếu thực tế, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ 02 bản Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959 không quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là do hoàn cảnh đặc biệt của Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đó. Để bảo toàn tổ chức và sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán và rút vào hoạt động bí mật, bởi vậy, về hình thức Đảng đã không còn tồn tại nên không thể ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp.


Sau khi giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, cả dân tộc ta có một bản Hiến pháp mới, để phù hợp với yêu cầu tất yếu của lịch sử, đáp ứng nhiệm vụ Cách mạng mới. Điều 4 Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 ghi rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kế thừa tinh thần đó, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1992 đã xác định, Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam … Việc Điều 4 Dự thảo Hiến pháp 1992 khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhằm đảm bảo cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta.. Hơn nữa, việc xác định trách nhiệm của Đảng viên trong việc tự giác gương mẫu thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật là nhằm mục đích làm cho đội tiên phong của Đảng phải thường xuyên nêu cao ý thức thái độ, trách nhiệm cả về suy nghĩ và việc làm, tư tưởng và hành động trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.


Đối với nhân dân Việt Nam, khi nói đến Đảng là nói đến tình cảm thiêng liêng thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mỗi người Việt Nam ai cũng biết Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo đối với Cách mạng Việt Nam, người quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam từ tháng 8 năm 1945 đến nay. Bởi vậy, có thể khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam./.
5 nhận xét:

 1. Vai trò quan trọng của Đảng CSVN đối với đường lối, chính sách bảo vệ và phát triển của đất nước đã được khẳng định trong lịch sử và hiện tại. Chỉ có những kẻ đi ngược lại với xu thế của đất nước mới phủ định điều đó, nhưng nói nhiều thì cũng phải có người nghe, nếu không có tư tưởng chính trị vững vàng sẽ rất dễ bị chúng lôi kéo kích động.

  Trả lờiXóa
 2. vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam có một vị trí vô cùng quan trọng nó đánh dấu sự phát triển đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, và chỉ có con đường xã hội chủ nghĩa mới đưa đất nước ta trở lại một vị thế cao hơn và có tầm ảnh hưởng đến các nước trong khu vực hơn.

  Trả lờiXóa
 3. Tôi Yêu Việt Nam05:44 8 tháng 5, 2013

  sự thành công của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước mấy chục năm qua là điều không thể chối cãi, Đảng từng bước đưa đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, điều này không có gì để phủ nhận. bạn cứ so sánh mức sống từ thời ông bà đến thời bố mẹ, đến thời của bạn là thấy ngay điều đó. vậy chả có lí do gì thay đổi sự lãnh đạo của đảng với đất nước cả...

  Trả lờiXóa
 4. Cường Mạnh05:55 9 tháng 5, 2013

  Việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều 4 hiến pháp là nhu cầu thực tế của đất nước. trong giai đoạn đất nước mới giành độc lập, đất nước còn lạc hậu, kinh tế chưa phát triển và trước những thế lực thù địch yêu cầu vai trò lãnh đạo của Đảng với nhà nước là cực kỳ to lớn. để Đảng chèo lái con thuyền là quyết định đúng đắn

  Trả lờiXóa
 5. Quy định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp là phù hợp với thực tiễn khách quan ở Việt Nam. Đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với đất nước. Điều này đã được chứng minh qua suốt quá trình của lịch sử. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm