Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Sông Hồng

          Trong thực tiễn, vấn đề mà người dân quan tâm nhất vẫn là suy cho cùng không phải là ai có quyền sử hữu đất đai mà thực chất là ai sẽ có những lợi ích thực tế trong việc khai thác, hưởng dụng các lợi ích từ đất.


         Việc đất đai thuộc sở hữu Nhà nước như ghi nhận của Bộ luật dân sự 2005 ( Điều 200), hay đất đai thuộc sở hữu toàn dân theo ghi nhận tại Hiến pháp 1992, Luật Đất đai 2003 hoặc như các ý kiến cho rằng nên tư hữu đất đai thì suy cho cùng với tư cách là người sử dụng đất có lẽ vấn đề cần bàn bạc là làm thế nào để người dân có thể hiện thực hóa tối đa quyền được  khai thác, hưởng dụng các lợi ích từ đất ?


         Trong thực tế, ghi nhận đất đai thuộc sở hữu Nhà nước như Bộ luật dân sự 2005 ( Điều 200) là hoàn toàn hợp lý vì các lý do sau:


         Thứ nhất là, Nhà nước ở tất cả các quốc gia đều có chức năng quản lý, điều phối các tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng với phát triển kinh tế như đất đai, khoáng sản, các nguồn lợi thủy sản, đặc sản các vùng miền…đảm bảo sử dụng hiệu quả các tài sản này vào mục đích quốc kế, dân sinh, do đó khẳng định tài sản này thuộc về Nhà nước, do Nhà nước là chủ sở hữu sẽ đảm bảo sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của nhà nước và thực tế không hề vi phạm quyền lợi của toàn dân, nhất là vì bản chất của nhà nước Việt Nam là một nhà nước “ của dân, do dân, vì dân” mục tiêu hoạt động của nhà nước là vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc không của một tầng lớp hoặc giai cấp nào độc quyền.


         Thứ hai là, người dân mặc dù không có quyền sở hữu đất đai nhưng vẫn có quyền sở hữu quyền sử dụng đất, một quyền tài sản quan trọng gắn liền với đất. Nhà nước ghi nhận và bảo đảm cho người dân xác lập, thực hiện quyền sử dụng đất và cụ thể hóa bằng việc người có quyền sử dụng đất có quyền chiếm hữu, sử dụng đất để khai thác, hưởng dụng các lợi ích chính đáng của mình. Tài sản, lợi ích chính đáng mà người sử dụng đất  khai thác được từ việc canh tác, sử dụng đất sẽ được Nhà nước bảo hộ như một loại tài sản tư nhân. Như vậy, suy cho cùng mục đích của người sử dụng đất là nhằm khai thác lợi ích từ đất đai vẫn được đảm bảo và họ vẫn có quyền sở hữu tư nhân chính đáng với các tài sản có được từ sự lao động, đầu tư  trên đất.


Ba là,  Khi thực hiện vai trò của chủ sở hữu Nhà nước chủ yếu thực hiện việc quản lý, điều tiết, phân phối theo qui hoạch, kế hoạch đảm bảo khai thác và sử dụng tối đa các nguồn lợi từ đất phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh chung của đất nước. Mục đích này thực chất sẽ rất khó thực hiện khi đất đai là tài sản của tư nhân. Mặt khác, khi thực hiện vai trò điều tiết, quản lý của mình, người sử dụng đất còn có khả năng được hưởng lợi từ những chính sách kinh tế, xã hội của Nhà nước như hưởng lợi từ những ưu tiên của Nhà nước trong đào tạo, hướng nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, từ những công trình thủy lợi, tưới tiêu, các chương trình, dự án trồng trọt, chăn nuôi … Từ đó họ tiết kiệm được chi phí, tăng thêm các lợi ích từ khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai.


         Bốn là, sở hữu Nhà nước về đất đai phù hợp với truyền thống, đạo đức và văn hóa và truyền thống yêu nước, đoàn kết  của người Việt Nam. Người Việt Nam biết bao thế hệ vốn yêu nước, quý trọng đất đai. Qui định sở hữu Nhà nước về đất đai đảm bảo sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt nam, sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn thể nhân dân về sự thống nhất, bất khả xâm phạm về lãnh thổ. Đất đai trên lãnh thổ Việt Nam chỉ thuộc về sự quản lý thống nhất của Nhà nước Việt Nam, được khai thác, sử dụng bởi chính người Việt Nam. Chính sách đất đai, thống nhất, công bằng trên phạm vi toàn lãnh thổ. Qui định ghi nhận đất đai thuộc sở hữu tư nhân như bất kỳ một loại tài sản tư nhân nào khác tức là bất kỳ ai khi có tiềm lực tài chính đều có thể dành giữ cho riêng mình một mảnh đất mà trên đó họ có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. Điều này đồng nghĩa với những người dân nghèo có thể phải làm thuê cho người khác trên chính quê hương, đất nước của mình? Điều này lý giải vì sao, Luật đất đai và Hiến pháp chỉ của người Việt Nam nhưng lại được sự quan tâm của cả những người không mang quốc tịch Việt Nam. Ở các nước ghi nhận sở hữu tư nhân về đất đai đã thấy bài học về việc Nhà nước phải cố gắng bằng pháp luật hạn chế quyền sở hữu của tư nhân nhất là với các cá nhân nước ngoài khi họ thực hiện chính sách tận thu ở  mảnh đất thuộc sở hữu của họ biến lãnh thổ của nước khác thành nơi khai thác tài nguyên, nhân công rẻ mạt, hủy hoại môi trường… Hơn lúc nào hết, mỗi người Việt Nam yêu nước cần tỉnh táo Hiến pháp, Luật đất đai phải ghi nhận sở hữu đất đai theo hướng nào thì chỉ người Việt Nam mới có quyền quyết định.


         Tóm lại, Hiến pháp Việt Nam không ghi nhận sở hữu tư nhân về các tư liệu sản xuất trọng yếu như đất đai, rừng núi sông ngòi, tài nguyên, nhưng thông qua pháp luật Nhà nước từng bước ngày càng mở rộng hơn nữa quyền sử dụng, khai thác các tài sản đặc biệt này của các tổ chức cá nhân được nhà nước trao quyền. Ngược lại,  Hiến pháp của một số quốc gia  qui định công nhận tư hữu về mọi tư liệu sản xuất trong đó có đất đai, tài nguyên, tuy nhiên các quốc gia đó suy cho cùng vẫn sử dụng nhà nước làm công cụ điều tiết, tìm mọi cách để thu hẹp, hạn chế quyền của các chủ sở hữu tư nhân bằng các chính sách thuế, chính sách đầu tư, điều kiện sản xuất, kinh doanh …


24 nhận xét:

 1. Hiện nay người dân mặc dù không có quyền sở hữu đất đai nhưng vẫn có quyền sở hữu quyền sử dụng đất, một quyền tài sản quan trọng gắn liền với đất. Nhà nước cần phải có những ghi nhận và bảo đảm cho người dân xác lập, thực hiện quyền sử dụng đất và cụ thể hóa bằng việc người có quyền sử dụng đất có quyền chiếm hữu, sử dụng đất để khai thác, hưởng dụng các lợi ích chính đáng của mình. Tài sản, lợi ích chính đáng mà người sử dụng đất khai có được cho mình.

  Trả lờiXóa
 2. Quyền sử dụng đất đai của người dân và cùng với sự quản lý chặt chẽ của nhà nước bằng cách ban hành các văn bản pháp luật , các quy định , quy chế khi sử dụng đất của người dân và những lợi ích mà người dân được hưởng , đó không phải là những quy đinh mới mà có từ rất lâu rồi , nhằm thắt chặt hơn công tác quản lý đất đai mà thôi , việc những người ngèo có thể tiếp cận và sử dụng đất đai trên đất nước mình đang được phát triển và có những dâu hiệu tích cực , đó là sự cố gắng của Đảng và Nhà nước trong quá trình sửa đổi và bổ sung hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 3. Đất đai thuộc sở hữu của nhà nước , hay đất đai thuốc sở hữu toàn dân được ghi nhận tại hiến pháp năm 1992 , và tới bây giờ thì chúng ta đang tìm cách làm cho người sử dụng đất được sở hữu , sử dụng đất một cách tối đa và Nhà nước phải cố gắng bằng pháp luật hạn chế quyền sở hữu của tư nhân nhất là với các cá nhân nước ngoài khi họ thực hiện chính sách tận thu ở mảnh đất thuộc sở hữu của họ biến lãnh thổ của nước khác thành nơi khai thác tài nguyên, nhân công rẻ mạt, hủy hoại môi trường…đó là việc làm cấp thiết trong quá trình sử dụng đất hiện nay và đó cũng là một quy định cần được bổ sung sao cho phù hợp với bản hiến pháp trong đợt này.

  Trả lờiXóa
 4. đất đai là tải sản của cả dân tộc, vì vậy theo tôi không nên cho sở hữu tư nhân đất đai, đất đai vẫn nên được nằm dưới sự quản lý của nhà nước, cá nhân nào muốn sử dụng đất thì phải thuê của nhà nước, như vậy mới đúng

  Trả lờiXóa
 5. thực ra bây giờ tôi thấy vẫn không rõ ràng trong quy định về sở hữu đất đai lắm. với hơn nữa, tui nghĩ không nên có sở hữu tư nhân đất đai, điều này sẽ dẫn tới nhiều khó khăn trong việc xử lý hay quy hoạch phát triển đất nước. Tốt hơn hết đất đai nên để quyền sở hữu của nhà nước

  Trả lờiXóa
 6. đất nước hội nhập và phát triển ,có nhiều thứ phải thay đổi cho hợp với tình hình của xã hội, tuy nhiên vấn đề sở hữu đất đai thì không nên có sự thay đổi, nó cần phải được giữ nguyên để thể hiện bản chất của nước ta, không nên sở hữu tư nhân đất đai

  Trả lờiXóa
 7. tất nhiên là không nên, đảng cộng sản việt nam cũng như nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cùng toàn thể nhân dân việt nam luôn luôn xác định, đất đai là tài sản quốc gia, không nên và không được tư nhân hóa đất đai

  Trả lờiXóa
 8. nếu để tư nhân hóa đất đai thì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề phát sinh, lúc đó những người có tiền sẽ sở hữu rất nhiều đất và ngược lại, khi đó mâu thuẫn xã hội sẽ tăng cao và đất nước ta sẽ không giữ được sự ổn định như hiện nay nữa

  Trả lờiXóa
 9. Theo tôi không nên cho sở hữu tư nhân đất đai, đất đai vẫn nên toàn quyền đối với đất mình sở hữu nhà nước chỉ có vai trò quản lí và thu hồi đất khi có công trình phục vụ nhu cầu cho nhà nước là hoàn toàn hợp lí

  Trả lờiXóa
 10. Tuy rằng đất đai là do quản lý của Nhà nước nhưng thực chất là người dân toàn quyền sử dụng đất đai của mình , và mọi tài sản trên đất đai của mình . Nhà nước chỉ có vai trò quản lý , tránh tình trạng người dân lợi dụng vào những mục đích chống phá đất nước mà thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Theo ý kiến của mình thì không nên quy định quyền sở hữu đất đai tư nhân với những đất đai tự nhiên như sông núi , rừng . Như thế ảnh hưởng đến việc sử dụng tài nguyên , dễ dẫn đến tranh chấp đất đai.

  Trả lờiXóa
 12. rất nên cần có sự quản lý của Nhà nước về đất đai , để có những quy hoạch thống nhất tránh tình trạng xây dựng không quy hoạch như hiện nay . Nhưng cũng cần có những văn bản phapos

  Trả lờiXóa
 13. việc đưa ra những nhận văn bản pháp luật mới về đất đai là điều cần thiết. bởi nhẽ bấy lâu nay còn những văn bản, pháp luật chưa quy định rõ quyền sở hữu, sử dụng làm không ít người dân hiểu sai những quy định của nhà nước. chúng ta thấy rất nhiều vụ kiện về đất đai, hay tranh chấp đất đai mà gần đây nhất là vụ Đoàn Văn Vươn mới được tòa án xét xử.

  Trả lờiXóa
 14. Dự thảo sửa đổi hiến pháp có ý nghĩa quan trọng. những nội dung trong dự thảo sửa đổi đang được đưa ra để bàn luận, đóng góp ý kiến đây là cơ hội để nghe nhiều các ý kiến về Luật đất đai. Cần chỉ rõ những quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất, quyền sở hữu thuộc về ai? và có những văn bản cụ thể

  Trả lờiXóa
 15. Quy định này nhằm hướng người dân mạnh dạn hơn nữa , việc đầu tư , khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước , và Nhà nước có điều kiện hơn nữa về việc quản lý đất đai, quy hoạch sẽ theo một thể thống nhất hơn . Như thế chẳng phải là rất có lợi sao !?

  Trả lờiXóa
 16. Quy đinh này không nên thay đổi. Việc sở hữu toàn dân, đất đai không thể thuộc vào sự sở hữu của bất kì cá nhân nào vì điều đó sẽ rất nguy hiểm khi để nước ngoài nhảy vào. Việc này không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của người dân mà nhà nước không những càng đảm bảo cho họ mà có thể dễ dàng trong việc quy hoạch

  Trả lờiXóa
 17. Đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước thì hay hơn , nếu thuộc quyền sở hữu tư nhân thì sẽ khó khăn trong công tác quản lý hơn nhiều , nếu việc sở hữu tư nhân mà được thực hiện thì sẽ có nhiều nhà đầu tư vào việt nam đấu thầu sở hữu đất đai trong nhiều năm và từ đó họ có thể làm những công việc mà không phải chịu sự quản lý nào của nhà nước cả , tôi đã tham khảo 1 số nước rồi và điều này khó áp dụng có hiệu quả ở việt nam được.

  Trả lờiXóa
 18. Tóm lại, Hiến pháp Việt Nam không ghi nhận sở hữu tư nhân về các tư liệu sản xuất trọng yếu như đất đai, rừng núi sông ngòi, tài nhưng thông qua pháp luật Nhà nước từng bước ngày càng mở rộng hơn nữa quyền sử dụng, khai thác các tài sản đặc biệt này của các tổ chức cá nhân được nhà nước trao quyền. Ngược lại, Hiến pháp của một số quốc gia qui định công nhận tư hữu về mọi tư liệu sản xuất trong đó có đất đai, tài nguyên, tuy nhiên các quốc gia đó suy cho cùng vẫn sử dụng nhà nước làm công cụ điều tiết, tìm mọi cách để thu hẹp, hạn chế quyền của các chủ sở hữu tư nhân bằng các chính sách thuế, chính sách đầu tư, điều kiện sản xuất, kinh doan

  Trả lờiXóa
 19. Nếu để quyền sở hữu đất theo kiểu quản lý tư nhân thì sẽ rất nguy hiểm , có rất nhiều nước ngoài sẽ vào nước ta đầu tư và hoạt động nhiều lĩnh vực kinh doanh đủ kiểu và khó khăn trong công tác quản lý hơn, vì thế cần phải để nhà nước nắm quyền sở hữu đất , có như vậy thì sẽ tiện hơn trong các công tác quản lý nắm tình hình để có hướng điều chỉnh sao cho phù hợp và có lợi về phía người dân nhất.ng càng đảm bảo cho họ mà có thể dễ dàng trong việc quy hoạch

  Trả lờiXóa
 20. Đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn bộ nhân dân trong đó nhà nước đóng vai trò quản lý. khi chuyển quyền sở hữu đất cho tư nhân chắc chắn làm cho việc quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn. làm giảm đi những thể thiện ý chí của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 21. đưa sở hữu tư nhân vào luật đất đai quả là không lên. việc này trái với những tôn chỉ của chủ nghĩa xã hội. đất đai, tài nguyên là sở hữu của toàn nhân dân. hơn nữa vai trò quản lý của nhà nước la điều quan trọng cốt yếu, đưa bộ luật này vào dự thảo phần nào hạn chế đi mức độ quản lý của nhà nước. gây rối loạn

  Trả lờiXóa
 22. sử hữu đất tư nhân là hoàn toàn không lên đưa vào đó vì đất đai à sở hữu của toàn xã hội mỗi cá nhân tập thể hay tổ chức nào muốn
  sử dụng nó vào mục đích khác nhau nhưng khi xã hôi và đất nước
  cần thu hồi để phục vụ mục đích cho sự phát triển xã hội thì cần
  phải trả lại chứ

  Trả lờiXóa
 23. Không có chuyện chuyển sử hữu tư nhân về đất đâu. Đất đai bắt buộc nhà nước phải sử hữu và quản lý. Từ việc Bất động sản mấy lâu nay lên xuống lao đao, làm cho dân mua nhà thì không có, nhà đầu tư rẻ thì không bán, nợ xấu thì ngày một tăng lên. Đó là một bài học về sự giao hết quyền cho doanh nghiệp. Nên việc sở hữu đất đai tư nhân là điều không thể.

  Trả lờiXóa
 24. Mặc dù không được sở hữu đất đai nhưng người dân có quyền sở hữu quyền sử dụng đất, một quyền tài sản quan trọng gắn liền với đất. Bấy lâu nay như thế thấy cũng ổn, phù hợp với truyền thống, đạo đức và văn hóa và truyền thống yêu nước, đoàn kết của người Việt Nam. Người Việt Nam biết bao thế hệ vốn yêu nước, quý trọng đất đai hợp với . Mà các nước cũng thế, đất đai đầu do nhà nước quản lý.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm