Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

TRƯỜNG THỌ


Sinh thời, Bác Hồ kính yêu sớm nhận ra được vai trò, sức mạnh của thanh niên, tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và kiến thiết nước nhà. Năm 1925, trong bài Gửi thanh niên An Nam, Người đã nhắc nhở: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất khi đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”. Cũng trong năm này, khi truyền bá tư tưởng cách mạng cho dân tộc, Bác đã chọn thanh niên làm đối tượng đầu tiên vì đây là lực lượng trẻ đầy lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh cho cách mạng, lực lượng nòng cốt cho việc sáng lập tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạnh đồng chí hội” tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
[caption id="" align="alignnone" width="440"] cần để hình ảnh Tổ quốc gần hơn vơi học sinh (Ảnh: Giadinh.com)[/caption]

Ngay sau khi đất nước độc lập, trong thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã khẳng định: “…Non song Việt Nam có trở nên vể vang được hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn công học tập của các cháu…” và trong cái tết độc lập đàu tiên, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội…”, ngày 17 tháng 8 năm 1947 trong thư gửi thanh niên, một lần nữa Bác Hồ đã khẳng định: “…Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạn, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương laic ho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó…”


Chính vì vậy suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng con người, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên. Bác coi con người nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng là nhân tố hàng đầu, nhân tố quyết định vận mệnh của đất nước sau này. Trong xây dựng con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bác quan tâm đén việc chăm lo đào tạo, giáo dục và bồi dưỡng lớp thanh niên, trong đó có lớp thanh niên trí thức – những thanh niên, sinh viên đang học tập trong các trường đại học, cao đẳng. Bác đã nhiều lần nói chuyện với sinh viên đang học tập trong nước và sinh viên nước ngoài đến dự hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế tại Việt Nam.


Những lời dạy bảo, những tình thương bao la mà gần gũi của Bác đối với thanh niên, học sinh thể hiện qua những nội dung sau:


1. Về vấn đề học tập:


Đối với học sinh, sinh viên nhiệm vụ đầu tiên là học, học tốt và học giỏi, học


để thành người hữu ích xây dựng xã hội, kiến thiết đất nước. Bác nói: “Nhiệm vụ chính của thanh niên là học”, đồng thời Bác đặt vấn đề rõ rang để giúp thầy giáo và học sinh nghiên cứu: “Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì?” Tại Đại hội sinh viên lần thứ hai, ngày 7/5/1958, một lần nữa nhắc lại và nhấn mạnh: “Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng”. Bác còn nói: “Làm nghề gì cũng phải học” và mục đích của việc học là để “nâng cao năng lực làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống nhân dân ngày càng no ấm, vui tươi”. Làm theo lời Bác dạy, đại bộ phận thanh niên đang ra sức học tập, tích lũy, nắm vững kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn để thực sự có trình độ chuẩn bị, tự tin vào đời, lập nghiệp nhanh chóng đáp ứng yêu cầu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.


2. Về đức và tài:


Tại Đại hội Sinh viên lần thứ hai, ngày 7/5/1958, Bác nhấn mạnh hai phẩm


chất hàng đầu của học sinh, sinh viên phải rèn luyện trong nhà trường là đức và tại. Sau này, Bác còn dùng khái niêm hồng và chuyên. Đức và tài, hồng và chuyên luôn đi đôi với nhau, song hành tồn tại cùng nhau trong một con người.


Về đức, theo Bác nói là đạo đức, đạo lý làm người mà với thời đại của chúng


Ta phải rèn luyện để có đạo đức cách mạng. Bác giả thích đọ đức cách mạng rất giản dị, cụ thể: “Đạo đức cách mạng không phải những điều cao siêu, xa lạ mà đối với mỗi người bất kỳ ở cương vị nào cũng đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích phục vụ chủ nghĩa xã hội”, “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện mà bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Bác coi “đạo đức là cái gốc của người cách mạng” và Bác chỉ rõ cách thức phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng: “Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa”, “Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tâọ thể, từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn”.


Sở dĩ Bác chỉ rõ cụ thể để mọi người hiểu thấu đáo nước ta xây dựng xã hội chủ nghĩa từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nền sản xuất chủ yếu là thủ công phân tán cùng với chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi là một lực cản lớn, hạn chế năng lực sáng tạo của tuổi trẻ. Bác coi trọng việc giaó dục thanh niên nói chung và thanh niên sinh viên nói riêng phải xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, xây dựng tinh thần làm chủ. Đương nhiên xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là xóa bỏ lợi ích cá nhân chính đáng mà là sự hòa hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích xã hội.


Về tài, tức là năng lực, trình độ chuyên mônnghiệp vụ được tích lũy và phát huy tác dụng, đóng góp thiết thực, làm lợi ích cho xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Bác mong muốn xã hội có nhều ngừoi tài và người tài đem hết tài năng, tâm huyết phục vụ xã hội.


3.Về lý tưởng cách mạng:


Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung


và cho thanh niên sinh viên nói riêng là một trong những vấn đề được Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Bác ân cần khuyên nhủ: “Chúng ta không có một chút nào được quyên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thăng lợi trên đất nước ta”. Đương nhiên, lý tưởng sống của thanh niên sinh viên không chỉ dừng lại ở nhận thức và quan niêm mà phải được tôi rèn trong thực tiễn, học đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thức tiễn, phải thành hành động thông qua hành động và hiệu quả của hành động.


Thời gian tới, đất nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ và thử thách lớn lao, hơn bao giờ hết, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, sinh viên học sinhlại càng vinh dự và nặng nề. Tương lai của đất nước, của dân tộc đang nằm trong tay thế hệ trẻ.


128 nhận xét:

 1. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai họ xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải học hành và làm việc chuẩn bị cái tương lai đó.

  Trả lờiXóa
 2. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn.

  Trả lờiXóa
 3. Đạo đức cách mạng không phải những điều cao siêu, xa lạ mà đối với mỗi người bất kỳ ở cương vị nào cũng đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích phục vụ chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 4. Lý tưởng sống của thanh niên sinh viên không chỉ dừng lại ở nhận thức và quan niêm mà phải được tôi rèn trong thực tiễn, học đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thức tiễn, phải thành hành động thông qua hành động và hiệu quả của hành động.

  Trả lờiXóa
 5. Bác luôn quan tâm giáo dục thế hệ trẻ. Cấp một mình được học 5 điều Bác Hồ dạy, Cấp 2 được vào Đoàn, biết đến câu nói của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Giờ đây đã gần 30, chưa lập gia đình nên mình vẫn có thời gian tham gia công tác “phát bao cao” do Đoàn tổ chức

  Trả lờiXóa
 6. Khi Bác ra đi tìm đường cứu nước, Bác mới 21 tuổi. Khi đó trong tay Bác không có tài sản gì. Bác rủ một người bạn tên là Lê, Bác hỏi: Anh có yêu nước không? Có-Lê trả lời. Thế nhưng khi Bác rủ Lê đi sang Pháp xem họ làm như thế nào thì Lê lại từ chối. Thanh niên hiện nay phải học tập tính cách dám dấn thân của Bác.

  Trả lờiXóa
 7. trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay cần được giáo dục một cách toàn diện về cả tri thức và nhân cách, để sống có văn hóa, có đạo đức trong sáng, có ước mơ, hoài bão cao đẹp, có sự phát triển sâu sắc về ý thức và tinh thần dân tộc gắn liền với sự kiên định và trung thành với lý tưởng cao cả của chủ nghĩa xã hội, là những người kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là những chủ nhân thực sự của đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Với lòng kính yêu và tôn trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại, thanh niên cần học tập và thực hành tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm của Bác Hồ. Việc Bác lên tàu sang Pháp mà trong tay không có một đồng nào là minh chứn rõ nhất cho lòng dũng cảm, tinh thần sáng tạo của Bác

  Trả lờiXóa
 9. Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho dân tộc ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Bác vĩ đại như vậy đấy. Thanh niên hiện nay có những ham muốn gì? Bên cạnh những tấm gương sáng về học tập, sáng tạo, đạt giải vifotec thì không ít thanh niên suốt ngày chỉ lướt face, chơi game, uống rượu. Thật đáng buồn

  Trả lờiXóa
 10. anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã giành cả cuộc đời mình đấu tranh cho độc lập, hòa bình, tự do của Việt Nam. Thanh niên Việt Nam hãy học đức hy sinh của Bác. Đừng sống thực dụng quá, phải biết dấn thân, dám chịu thử thách. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?

  Trả lờiXóa
 11. Lực lượng thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi công việc, dù có khó khăn gian khổ nhưng lực lượng thanh niên Việt Nam cũng không bao giờ chùn bước

  Trả lờiXóa
 12. "Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện mà bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Bác coi “đạo đức là cái gốc của người cách mạng”

  Trả lờiXóa
 13. Bác Hồ đã có câu: "Non song Việt Nam có trở nên vể vang được hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn công học tập của các cháu" vậy thế hệ trẻ chúng ta cần học tập và rèn luyện chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của Bác

  Trả lờiXóa
 14. Bác Hồ kính yêu sớm nhận ra được vai trò, sức mạnh của thanh niên, tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và kiến thiết nước nhà

  Trả lờiXóa
 15. Bác nói: “Nhiệm vụ chính của thanh niên là học”, đồng thời Bác đặt vấn đề rõ rang để giúp thầy giáo và học sinh nghiên cứu: “Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng”

  Trả lờiXóa
 16. Làm theo lời Bác dạy, đại bộ phận thanh niên đang ra sức học tập, tích lũy, nắm vững kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn để thực sự có trình độ chuẩn bị, tự tin vào đời, lập nghiệp nhanh chóng đáp ứng yêu cầu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

  Trả lờiXóa
 17. Thanh niên đã được Bác chọn làm đối tượng đầu tiên vì đây là lực lượng trẻ đầy lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh cho cách mạng, lực lượng nòng cốt cho việc sáng lập tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạnh đồng chí hội” tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 18. Thế hệ tuổi thanh niên Việt Nam ta luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để xứng đáng là đoàn viên đoàn thành niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và cao hơn nữa là được kết nạp vào Đảng CSVN

  Trả lờiXóa
 19. có lẽ nói nhiều thì hơi hoa chương, nhưng nói gì thì nói, học sinh, sinh viên thời nay mà không biết phấn đấu vươn lên, không tự năng động, sáng tạo và tôi luyện mình thì sẽ ngày càng thua xa các nước phát triển mất.
  Nhìn vào người Nhật xem việc học tập của họ có là trên sách vở thôi không, họ học tập, lao động rất thực tế, chăm chỉ nên họ có thành quả
  tất nhiên cũng có kiểu lao phấn đấu và cho kết quả như kiểu TQ, nhưng làm việc kiểu đó thì cả TG người ta chửi cho
  NGười Việt mình nên tự nhận thức được đâu là con đường chúng ta nên đi, đừng tưởng bạn không học thì thế giới này không thể ảnh hưởng đến bạn...chỉ là sớm hay muộn mà thôi những thanh niên thế thệ mới ạ!

  Trả lờiXóa
 20. hưởng ứng tháng thanh niên tháng ba hưởng ứng cuộc vận động thanh niên làm theo lời bác chúng ta cùng nhau tăng sức trẻ cho đất nước không để đất nước chết vì già cỗi chết vì không có sự sáng tạo.thanh niên học theo tấm gương của bác về học tập đạo đức lối sống tác phong...

  Trả lờiXóa
 21. Đất nước có phát triển, hòa bình , giàu đẹp, "sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không" tất cả là nhờ vào thế hệ trẻ hôm nay. vì vậy lượng lượng thanh niên chúng ta phải sống tích cực, học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh cùng nhau phát triển đất nước, không phụ tấm lòng của Bác Hồ

  Trả lờiXóa
 22. Điều đáng buồn là nhiều bạn trẻ hiện nay còn không nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, cũng chẳng cần làm gì to tát lắm, nhưng đừng để tuổi trẻ uổng phí đi qua, đừng đánh mất giá trị bản thân là cũng tốt rồi

  Trả lờiXóa
 23. Nhân ý kiến của Nam Phương tui thấy lại có nhiều thanh niên hiện nay tuy chưa đến mức gọi là "hỏng", nhưng cái sự "hưởng thụ" của họ lại rất sớm, nhiều người sớm có tư tưởng ỷ lại, không tự vận động

  Trả lờiXóa
 24. Trường Thắng01:52 4 tháng 4, 2013

  tôi thì tôi đánh giá, trước hết cứ tự lực cho bản thân cho tốt là được rồi, cứ học cho khá đê kiếm được một công việc, xây dựng được một "cơ đồ" cho bản thân khi trưởng thành. rồi thì đóng góp cho Tổ quốc như các bác nói sẽ tính tiếp :)

  Trả lờiXóa
 25. Học sinh, sinh viên những chủ nhân tương lai của đất nước. Đất nước được phát triển, sánh vai với các nước trên thế giới một phần là ở sinh viên. Ngay bây giờ khi còn đang nguồi trên ghế nhà trường học sinh, sinh viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác, ra sức học tập thi đua để góp phần xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 26. Thanh niên cả nước ra sức học tập rèn luyện theo tư tưởng hồ chí minh. thứ nhất xây dựng tốt cuộc sống của mình, sau là xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu

  Trả lờiXóa
 27. Bác Hồ với tình yêu đất nước cao cả, tài năng vô hạn, ngay từ đầu bác đã xác định đúng đắn thanh niên là chìa khóa thành công của đất nước. người từng viết “…Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạn, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương laic ho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó…”

  Trả lờiXóa
 28. thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, là một thanh niên trẻ hãy ra sức học tập ,rèn luyện tốt, để cùng nhau xây dựng một đất nước giàu mạnh văn minh, hiện nay đất nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ và thử thách lớn lao, hơn bao giờ hết, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, sinh viên học sinh lại càng vinh dự và nặng nề. quyết tâm

  Trả lờiXóa
 29. Những lời dạy của Bác đối với học sinh sinh viên là những điều quý báu. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi học sinh sinh viên cần nhận thức rõ, thấm nhuần lời Bác dạy. Không ngừng nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức của mình.

  Trả lờiXóa
 30. bác là người biết nhìn xa trông rộng, ngay từ đầu bác đã dành sự quan tâm đặc biết đối với tầng lớp học sinh, sinh viên vì bác biết rằng những thế hệ này sẽ là lực lượng của tương lai, chủ nhân của đất nước, đất nước có giàu mạnh, có sánh với các cường quốc năm châu hai không đó là hoàn toàn phụ thuộc vào các thế hệ học sinh, sinh viên ấy!

  Trả lờiXóa
 31. con người bác nhìn xa trông rộng, bác đã xác định từ đầu đối với "thanh niên chúng ta không có một chút nào được quyên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thăng lợi trên đất nước ta", vâng, thanh niên ngoài học tập kiến thức phải không ngừng nâng cao lý tưởng của mình, bản lĩnh chính trị vững vàng để bước vững trên con đường xây dựng đất nước nhiều giông tố.

  Trả lờiXóa
 32. tuổi trẻ việt nam phải chung tay xây dựng đất nước vững mạnh, đáp ứng kỳ vọng của bác “…Non song Việt Nam có trở nên vể vang được hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn công học tập của các cháu…” . hãy ý thức xây dựng cuộc sống tươi đẹp cho mình và xây dựng đất nước phồn thịnh

  Trả lờiXóa
 33. thế hệ trẻ chính là tương lại của đất nước, thế hệ trẻ có tốt đẹp, giỏi giang thì tương lai đất nước mới có thể tốt đẹp và tươi sáng được....

  Trả lờiXóa
 34. Học sinh sinh viên là thế hệ trương lai của đất nước, sau này sẽ gánh vác công việc của đất nước. Bác Hồ luôn quan tâm và chú trọng đến sự học sinh, sinh viên. Đối với học sinh, sinh viên nhiệm vụ đầu tiên là học, học tốt và học giỏi, học để thành người hữu ích xây dựng xã hội, kiến thiết đất nước. Ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường từng học sinh sinh viên phải xác định rõ cho mình điều này.

  Trả lờiXóa
 35. học sinh như một trang giấy trắng, ở đó nếu vẽ mực đen nó sẽ đen, nếu vẽ mực trắng nó sẽ trắng..
  giáo dục về an ninh quốc phòng cho các em từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường là rất đúng đắn

  Trả lờiXóa
 36. Trường Thắng17:07 4 tháng 4, 2013

  mình có ý kiến là phải giáo dục là sao cho nó sinh động, thu hút sự quan tâm của học sinh, vì học sinh là lứa tuổi còn nhỏ, hình ảnh trực quan, câu chuyện thú vị luôn là đề tài các em thích thú :)

  Trả lờiXóa
 37. Những điều Bác dậy luôn thấm nhuần vào tư tưởng mỗi cá nhân luôn có mục đích đúng đắn tâm nhìn sâu trông rộng như người khai sáng cho thế hệ chúng ta.Chúng ta cần nhận thức được rõ những điều bác dạy không để Bác phụ lòng tin vào thế hệ trẻ chúng ta.Chúng ta sẽ để chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh của tuổi trẻ những mầm non của tương lai.

  Trả lờiXóa
 38. Bác Hồ mặc dù đã ra đi nhưng tài sản Bác để lại là rất lớn lao được in dấu ấn trong lòng của dân tộc Việt Nam mãi mãi.Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng con người, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên. Bác coi con người nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng là nhân tố hàng đầu, nhân tố quyết định vận mệnh của đất nước sau này.

  Trả lờiXóa
 39. những công lao mà Bác Hồ đã để lại thật sự là rất to lớn cho dân tộc Việt Nam.Bác dặn dò những điều cần thiết để cho học sinh ,sinh viên ở các thế hệ sau nói gương và làm theo để có thể góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 40. Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.... thanh niên sinh viên, học sinh ngày nay càng cần phải học tập và phát huy hơn nữa tinh thần này

  Trả lờiXóa
 41. Bác Hồ là người đầu tiên sống mãi trong lòng của nhân dân ,Bác là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà không chỉ những người trong nước mà có rất nhiều người nước ngoài cũng phải ngưỡng mộ một người như Bác.cho nên chúng ta phải học tập và làm theo tấm gương,lời dạy của Bác để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

  Trả lờiXóa
 42. Còn nhớ ngày xưa đi học trước giờ học còn ôn 5 điều bác Hồ dạy. giờ lớn rồi vẫn chưa quên được. Đến hôm nay khi đọc được bài viết này thì lại thấy lời Bác dạy thật ý nghĩa, cao đẹp. Thấm nhuần lời Bác dạy thế hệ trẻ ngày nay tích cực học tập rèn luyện để mai sau đóng góp sức mình cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 43. phải thấy rằng Bác rất coi trọng vấn đề giáo dục ở thế hệ trẻ. Bác luôn nhắc tới việc này, và nhấn mạnh tới nó. không chỉ chăm chỉ học tập mà còn rèn luyện đạo đức, trau dồi lý tưởng sống đúng đắn. Trong tình hình hiện nay cho thấy đất nước cần tới rất nhiều nhân lực cho việc xây dựng đất nước. Trong số đó thế hệ trẻ chính là lực lượng đông đảo và quan trọng nhất.

  Trả lờiXóa
 44. Hẳn trong mỗi chúng ta đều nhớ đến những lời dạy của Bác từ khi còn là những cô bé, cậu bé. Biết bao thế hệ đã qua nhưng những lời dạy của Bác vẫn được truyền dạy như mới ngày hôm qua. Phong trào thi đua học tập theo tấm gương của Bác đã nhân rộng trong các nhà trường. Việc Thấm nhuần lời dạy của Bác đã trở thành nếp sống, chuẩn mực của thế hệ trẻ Việt Nam

  Trả lờiXóa
 45. Bác Hồ lúc sinh thời người luôn luôn quan tâm chú ý đên các em học sinh, sinh viên bởi vì Bác biết đất nước ta muôn phát triển hay vững mạnh thì rất cần đến những công học tập của các em để có thể dùng những tri thức, trí tuệ của các em vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 46. Đất nước ta hiện nay rất cần những nguồn nhân lực có tri thức có chất xám để có thể giúp cho đất nước ta phát triển hơn nữa. Mà việc này thì rất cần đến những sự rèn luyện cố gắng học tập của các em học sinh, sinh viên để có thể đem những kiến thức và trí tuệ của mình giúp sức xây dựng đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 47. lời Bác Hồ dạy là lời của non sông đất nước mà thế hệ trẻ chúng ta phải thấm nhuần, để góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tương lai của đất nước đang nằm trong tay thế hệ trẻ.

  Trả lờiXóa
 48. thế hệ trẻ là thế hệ tương lai của đất nước. Đất nước có vững mạnh hay không, có sáng với cường quốc năm châu được hay không tất cả là ở thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay.cần fải dạy và quan tâm thế hệ trẻ tốt thì đất nước mới vững mạnh được.

  Trả lờiXóa
 49. Đất nước ta có phát triển, sánh vai với các cường quốc trên thế giới một phần là ở học sinh sinh viên. những thế hệ trẻ nhưng tài năng trẻ của đất nước .Ngay bây giờ khi còn đang nguồi trên ghế nhà trường học sinh, sinh viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác, ra sức học tập thi đua để góp phần xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 50. Bác Hồ người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Sinh thời Bác luôn quan tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ, nhất là tầng lớp học sinh sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi học sinh, sinh viên phải xác định cho mình được mục tiêu, định hướng học tập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 51. Di huấn của Bác Hồ cho thanh niên sinh viên Việt Nam cũng là di huấn cho thế hệ trẻ Việt Nam, đó là tình cảm, là tư tưởng, là lời dạy, là định hướng cho lớp người sẽ làm chủ tương lai của đất nước. Vậy điều đơn giản nhất có thể làm được của các bạn sinh viên hiện nay là gì? 5 tốt: đạo đức tốt - học tập tốt - thể lực tốt - kỹ năng tốt - hội nhập tốt sinh viên Việt Nam cần đạt được

  Trả lờiXóa
 52. Lý tưởng cách mạng đối với tuổi trẻ như ánh sáng mặt trời với sự sống, là sự gắn bó hữu cơ, là sự tự nguyện, tự giác, là sự đòi hỏi tự thân, nó thường trực, hướng tới: “Không một chút nào được quên”

  Trả lờiXóa
 53. Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và cho thanh niên sinh viên nói riêng là một trong những vấn đề được Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Bác ân cần khuyên nhủ: “Chúng ta không một chút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta”

  Trả lờiXóa
 54. Sinh Viên cần Giác ngộ lý tưởng vì nước, vì dân, vì chủ nghĩa xã hội và thực hiện lý tưởng cao đẹp đó bằng tình cảm, trí tuệ, tài năng, ý chí và nhiệt tình của tuổi trẻ lấy phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao quý của mình

  Trả lờiXóa
 55. lý tưởng sống của thanh niên sinh viên không chỉ dừng lại ở nhận thức, ý thức và quan niệm, mà phải được tôi rèn trong thực tiễn học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tế, phải thành hành động, thông qua hành động, và hiệu quả của hành động.

  Trả lờiXóa
 56. đất nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ và thử thách lớn lao, hơn bao giờ hết, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, sinh viên học sinh lại càng vinh dự và nặng nề. Tương lai của đất nước, của dân tộc đang nằm trong tay thế hệ trẻ. Chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chúng ta có thể đi tắt, đón đầu thời đại được hay không? Chúng ta có thể vượt ra khỏi đói nghèo, tụt hậu để trở thành một quốc gia giàu có, vững mạnh, phát triển về mọi mặt được hay không? Tất cả đang trông chờ vào ý chí, nghị lực và bản lĩnh của tuổi trẻ; tất cả đang được quyết định bởi những việc làm, những hành động cụ thể của tuổi trẻ hôm nay.

  Trả lờiXóa
 57. Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, cà đời Người luôn sáng suốt chỉ bảo chúng ta những những bài học kinh nghiệm sống còn với đất nước và với thế hệ học sinh, sinh viên, những mầm non của đất nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường đã được người chuẩn bị cho những bài học quý giá, cố gắng rèn luyện sao cho đủ đức, đủ tài để mai sau có thể gánh vác trọng trách đưa đất nước đi lên sánh vai cùng các cườn quốc năm châu trên thế giới

  Trả lờiXóa
 58. Trong thời đại hội nhập mới với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức, Đảng và Nhà nước cần thực hiện nhiều chính sách để tinh thần cách mạng đi vào tầng lớp thanh niên... sát thực nhất là nhà trường và gia đình của các em phải luôn có sự dạy dỗ hợp lý

  Trả lờiXóa
 59. Tri thức là quan trọng, thế hệ trẻ cần phát huy tinh thần học hỏi hơn nữa... bởi trong thời đại ngày nay, quốc gia nào không có trí thức thì quốc gia đó sẽ không tồn tại được lâu...
  Bên cạnh đó, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ cũng không được xem nhẹ, nếu những trí thức đó đi sai đường thì đó sẽ là nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 60. Đáng buồn là không ít thế hệ thanh niên hiện nay trong đó có cả những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường không nhận ra được điều đó, một số bộ phận các em không hề có lý tưởng, ước mơ hy tinh thần dân tộc...

  Trả lờiXóa
 61. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, mặc dù Người đã đi xa, tuy nhiên những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị, với thế hệ học sinh sinh viên, những lời dạy của người bây giờ có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đất nước đang chuyển mình phát triển, vì vậy, cần rất nhiều nguồn nhân lực có chất lượng cao, vì vậy nhiệm vụ của học sinh sinh viên là rất lớn, đê thực hiện được nhiệm vụ đó, học sinh, sinh viên phải thực hiện tốt lời dạy của Người

  Trả lờiXóa
 62. trong thời điểm hiện nay học sinh sinh viên được tiếp xúc với rất nhiều luông tư tưởng, cộng với tâm lý tuổi trẻ, điều này ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý và tư tưởng của họ, vì vậy để giữ được tư tưởng đúng đắn, để không bị kẻ xấu lợi dụng và có thể giúp phần xây dựng được đất nước, học sinh sinh viên phải thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ vĩ đai

  Trả lờiXóa
 63. thế hệ các học sinh, sinh viên, toàn thể thế hệ trẻ Việt Nam chính là tương lai của đất nước, các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước, đất nước có giàu mạnh hay không, có khẳng định được vị thế trên trường quốc tế hay không là do các em, vì vậy các em cần tích cực học tập và rèn luyện, cần thấm nhuần lời dạy của Bác để thực hiện tốt nhiệm vụ lớn lao đó

  Trả lờiXóa
 64. vai trò của học sinh, sinh viên là rất quan trọng, trong thời đại ngày nay, thời đại của kinh tế tri thức, nếu không có tri thức thì không thể xây dựng và phát triển đất nước được, cũng không thể bảo vệ được đất nước, vì vậy đất nước rất cần tri thức của học sinh, sinh viên

  Trả lờiXóa
 65. các thế lực thù địch và bọn phản động khi tiến hành hoạt động phản động, chống phá nước ta rất coi trọng việc khải thác, đánh vào thế hệ trẻ, và thực tế đã có nhiều bạn trẻ

  Trả lờiXóa
 66. các thế lực thù địch và bọn phản động khi tiến hành hoạt động phản động, chống phá nước ta rất coi trọng việc khải thác, đánh vào thế hệ trẻ, và thực tế đã có nhiều bạn trẻ đã bị chúng lợi dụng và có những hoạt động chống đối, gây hại cho đât nước, vì vậy các bạn trẻ ngoài học văn hóa cần tích cực trau dồi bản lĩnh chính trị để không bị kẻ xấu lợi dụng

  Trả lờiXóa
 67. những lời dạy của Bác Hồ rất đúng đắn, vì vậy các thế hệ học sinh sinh viên cần thâm nhuần lời dạy của Bác Hồ và làm theo lời dạy của Bác Hồ, điều đó trước hết là có ích cho bản thân mỗi học sinh, sinh viên, tiếp đó là có lợi cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước, đó là những điều rất tích cực, vì vậy học sinh, sinh viên cần học tập và làm theo những lời dạy quý báu của Người

  Trả lờiXóa
 68. Trường Thắng00:28 13 tháng 4, 2013

  Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Thanh niên chúng ta là mùa xuân là sức sống muôn màu trường cửu của nhân gian, của đất nước anh hùng. Vì thế thế hệ thanh niên cần nhận thức hơn nữa về trách nhiệm của mình, sống tốt không chỉ cho mình, cho gia đình mà còn cho thế hệ đời sau

  Trả lờiXóa
 69. Nhiều thanh niên hiện nay sống buông thả đối với bản thân, sống vô trách nhiệm với chính mình mà cũng chẳng quan tâm tới gia đình. Họ sống không ước mơ, hoài bão... điều đó cũng là một điều đáng suy nghĩ

  Trả lờiXóa
 70. Học sinh sinh viên chính là thế hệ sẽ nắm vận mệnh của đất nước trong tương lai. Vì thế mỗi học sinh, sinh viên ngoài việc trau dồi tri thức, hiểu biết cho mình, còn cần phải rèn luyện những đức tính tốt đẹp. Để trở thành con người đủ tài, đủ đức. Xứng đáng với sự kỳ vọng của dân tộc để tiếp tục đưa đất nước đi lên.

  Trả lờiXóa
 71. Trong tình hình hiện phức tạp hiện nay của thế giới mà đặc biệt là tình hình phức tạp trong vấn đề an ninh quốc gia trên biển Đông, giới trẻ chúng ta càng phải có nhận thức đúng đắn, có trí tuệ và bản lĩnh để có thể bảo vệ chủ quyền đất nước. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của thế hệ thanh niên

  Trả lờiXóa
 72. trách nhiệm đặt lên vai thế hệ trẻ là thế, thế nhưng hiện nay một điều đáng lo ngại là một bô phận nhỏ trong thanh thiếu niên không xác định được mục tiêu, lý tưởng sống cho tương lai của mình, thậm chí còn có những tội phạm trong tuổi vị thành niên

  Trả lờiXóa
 73. Việt Nam chúng ta tự hào vì đã sinh ra được danh nhân thế giới như chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! Lời dạy của Bác chính là kim chỉ nan cho thanh niên chúng ta học tập, rèn luyện phát triển! Mỗi sinh viên chúng ta đều phải thấm nhuần lời dạy của Bác và thực hiện tốt lời dạy đó

  Trả lờiXóa
 74. bác Hồ là 1 con người thật vĩ đại nhưng cũng thật bình dị, gần gũi. Bác đã phấn đấu cả đời mình cho độc lập của dân tộc. Vậy nên những lời của bác dạy cho sinh viên, học sinh-những thế hệ năng động và nhiệt huyết nhất của tổ quốc là những điều rất đáng cho các em sinh viên, học sinh học tập theo.

  Trả lờiXóa
 75. Bác Hồ là vị Cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Những lời dạy dỗ của Người đối với học sinh, sinh viên, những mầm xanh, chủ nhân tương lai của đất nước, thật sáng suốt. Học sinh, sinh viên luôn được nhận sự quan tâm sâu sắc của cả xã hội, vì vậy cần phải học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức học hành, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, có lối sống văn hóa, lành mạnh, lý tưởng sống cao đẹp để trở thành những người có đức có tài, vừa hồng vừa chuyên đóng góp công sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của đất nước.

  Trả lờiXóa
 76. bác hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta, đất nước ta, với người , mọi tâm huyết, mong muốn đều là dành cho quê hương ,cho đất nước, cho nhân dân, chính vì vậy người rất quan tâm tới việc giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên

  Trả lờiXóa
 77. những lời của bác hồ dạy theo thời gian vẫn còn giữ nguyên giá trị , không hề bị suy giảm, những lời bác dạy thế hệ sinh viên, nếu các bạn biết thực hiện trong thời kỳ hiện nay thì sẽ rất có lợi cho bản thân các bạn, cho gia đình và cho xã hội

  Trả lờiXóa
 78. sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt đây là những người có trình đô nhất định, đo đó họ có vai trò rất quan trọng tời việc đất nước phát triển ra sao sau này, vì vậy sinh viên cần phải nỗ lực hết sức, muốn vậy thì điều khộng thể thiếu là phải thấm nhuần lời dạy của bác hồ kính yêu

  Trả lờiXóa
 79. Sinh viên Việt Nam thấm nhuần lời dạy của Bác. Lời bác Hồ là lời của non sông. Bác dạy chúng ta nên người. Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ, thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. Những gì các em cần chính là học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để các em sẽ là những người có học thức và đạo đức tốt, sẽ phục vụ cho đất nước này

  Trả lờiXóa
 80. Quốc gia nào cũng vậy sinh viên chính là tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt để phát triển đất nước. Vì thế mà lúc sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm tới lực lượng “rường cột” này của nước nhà. Sinh viên là lực lượng nòng cốt, vậy nên trách nhiệm mà các em gánh trên vai là không hể nhỏ. Và để làm được điều đó, sinh viên Việt Nam cần ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức sống

  Trả lờiXóa
 81. Sinh viên phải hiểu được trách nhiệm của mình đối với đất nước và từ đó phấn đấu vì nhiệm vụ cao cả đó. Trong một cuộc Đại hội, Bác Hồ đã yêu cầu sinh viên: “Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì?”. Hiện nay nhiều bạn sinh viên đã ý thức được điều đó chưa? Đặc biệt trong xã hội hiện đại một bộ phận thanh niên, sinh viên có lối sống buông thả, cá nhân, thờ ơ, vô cảm với thời cuộc mà chỉ chìm vào trong thế giới ảo thì những lời dạy của Bác càng có giá trị lớn lao hơn bao giờ hết.

  Trả lờiXóa
 82. Lời Bác Hồ dạy cho thanh niên sinh viên Việt Nam cũng là lời dạy cho thế hệ trẻ Việt Nam. Bácđã dành tình yêu thương vô bờ bến cho các bạn trẻ. Di huẩn của Bác đó là tình cảm, là tư tưởng, là lời dạy, là định hướng cho lớp người sẽ làm chủ tương lai của đất nước.Và để thực hiện lời dạy của Bác thì các bạn sinh viên cần làm gì? đơn giản là các bạn thực hiện 5 tốt: đạo đức tốt - học tập tốt - thể lực tốt - kỹ năng tốt - hội nhập tốt sinh viên Việt Nam cần đạt được

  Trả lờiXóa
 83. Học sinh, sinh viên hiện nay đang được trang bị nhiều kiến thức để càng ngày càng thấm nhuần tư tưởng của người. Hãy vững bước để trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Con người VIệt Nam là vậy, thế hệ nào cũng 1 lòng phấn đấu xây dựng đất nước thêm giàu mạnh

  Trả lờiXóa
 84. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến học sinh, sinh viên. Bác rất chú trọng đến việc phát triển, rèn luyện học sinh, sinh viên. Đây là lực lượng đông đảo trong xã hội, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Có vai trò và sức mạnh rất lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.thấm nhuần những lời dạy của bác mỗi học sinh, sinh viên khi đang ngồi trên ghế nhà trường phải ra sức học tập, rèn luyện để xứng đang với sự kỳ vọng của Bác, của đất nước.

  Trả lờiXóa
 85. Nhân tài là nguyên khí quốc gia, tri thức là rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế- xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, không còn đó những sự phát triển thủ công, thay vào đó là tri thức hóa của con người vào máy móc. Học sinh sinh viên là tầng lớp đang có trách nhiệm tiếp thu những tri thức đó góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỗi học sinh sinh viên khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường thì phải xác định rõ cho mình trách nhiệm đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 86. Học sinh, sinh viên ngày càng Nhà nước và xã hội tạo cho mọi điều kiện thuận lợi nhất trong học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí. Học sinh, sinh viên là những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ đưa đất nước sánh vai với các nước trên thế giới. Được sinh ra và học tập trong một môi trường tốt như vậy, mỗi học sinh sinh viên phải tự ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 87. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng giáo dục cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển trong tương lai, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trển thế giới. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi học sinh sinh viên luôn phải ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình khi đang ngồi trên ghế nhà trường; để mai này có đầy đủ những điều kiện, trình độ, đạo đức để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 88. chương dương19:27 20 tháng 6, 2013

  những lời dạy của bác hồ đối với học sinh sinh viên là vô cùng quý báu, bác hồ là một vĩ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam, là danh nhân văn hóa thế giới, vì vậy những lời dạy của người là những điều mà tất cả chúng ta nên ghi nhớ và làm theo

  Trả lờiXóa
 89. việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh là một điều hết sức cân thiết và quan trọng, không phải đương nhiên mà đảng và nhà nước ta lại phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh một cách sâu rộng trong xã hôi như vậy

  Trả lờiXóa
 90. việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí mình là một việc làm cần thiết đối với mỗi người ở tất cả mọi thời kỳ, vi vậy đương nhiên là học sinh và sinh viên rất nên học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

  Trả lờiXóa
 91. được bác hồ kính yêu quan tâm và chỉ dạy đã là điều vô cùng đang quý rồi, tuy nhiên vấn đề quan trong không kém là cần phải hiểu, thấm nhuần những lời dạy đó và chuyển thành những hành động cụ thể thiết thực ở trong thực tế cuộc sống

  Trả lờiXóa
 92. phần lớn bạn trẻ các bạn học sinh sinh viên đều đã thấm nhuần được những lời dạy của bác hồ vĩ đại rồi, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những bạn chưa thực sự hiểu được điều đó, những bạn này cần phải nhanh chóng giác ngộ và thay đổi để có được sự phát triển tốt nhất

  Trả lờiXóa
 93. Bác Hồ là người luôn quan tâm đến sinh viên, đến sự trưởng thành và giáo dục nhân cách cũng như trí tuệ cho sinh viên. Sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, là những trí thức trong tương lai. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi sinh viên phải tự ý thức được trách nhiệm của mình đối với toàn xã hội, đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 94. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới sinh viên. Bác là người phát hiện ra sức mạnh của sinh viên, tuổi trẻ những thế hệ tương lai của đất nước, những người sau này sẽ gánh vác trách nhiệm lớn lao đối với đất nước. Để không phụ lòng mong mỏi của Bác, của nhân dân, của đất nước, mỗi sinh viên phải ra sức học tập, rèn luyện luôn xứng đáng với kỳ vọng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 95. Thấm nhuần lời dạy của Bác đối với sinh viên, trong thời đại mới, đứng trước những thời cơ và thách thức của đất nước trong sự nghiệp phát triển của đất nước, thì mỗi sinh viên phải cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là học tập và rèn luyện thật tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MInh. Ra sức cống hiên cho đất nước, vì sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 96. Sinh viên đang đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy mỗi sinh viên phải làm tốt công tác học tập của mình, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh., trở thành những công dân có ích cho xã hội.

  Trả lờiXóa
 97. Học sinh sinh viên là những thế hệ kế cận của đất nước, là những tri thức trong tương lai của đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ vĩ đại với học sinh sinh viên. Mỗi học sinh sinh viên khi đang ngồi trên ghế nhà trường hãy ra sức học tập, rèn luyện để có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức để trở thành những công dân có ích, những thế hệ nền tảng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 98. Học sinh , sinh viên đang có vị trí, vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Học sinh sinh viên là những thế hệ kế cận, là thế hệ có trí thức, được đào tạo bài bản, phù hợp với nền kinh tế trí thức của nước ta.Có thể khẳng định học sinh sinh viên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 99. Sinh thời Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng con người, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên. Với Bác đây là những thế hệ tương lai của đất nước, những thế hệ làm chủ vận mệnh của đất nước. Vì vậy mỗi học sinh sinh viên phải ý thức được trách nhiệm của mình để phấn đấu trở thành những công dân có ích, những thế hệ tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 100. thế hệ trẻ đang là những chủ nhân tương lai, đang là động lực của đất nước. Nhất là sính viên những người đặc biệt của xã hội, là tầng lớp tiếp thu tri thức và sẽ là những nhân tài của quốc gia sau này. Mỗi sinh viên phải phấn đấu để trở thành những chủ nhân thực thụ trong tương lai, đưa đất nước lên ngang tầm với thế giới.

  Trả lờiXóa
 101. Cả đất nước đang kỳ vọng vào thế hệ tương lai, thế hệ trẻ của đất nước, những chủ nhân tương lai của đất nước. Những người sẽ là trụ cột sau này của đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác , mỗi sinh viên phải luôn cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với vai trò sau này của mình.

  Trả lờiXóa
 102. Sinh viên những người chủ nhân tương lai của đất nước. Những thế hệ mà cả đất nước đang kỳ vọng, đang dần dần khẳng định được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi sinh viên hãy cố gắng hơn nữa vì sự phát triển của đất nước, vì sự nghiệp đổi mới của đất nước.

  Trả lờiXóa
 103. Đất nước có phát triển được hay không, có thể sánh vai với các nước trên thế giới được hay không là nhờ một phần lớn vào thế hệ sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ là những tri thức trong tương lai, là những thế hệ nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 104. Để tiếp tục thực hiện thành công công cuộc đổi mới của đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì sinh viên đang là một trong những chủ nhân, thế hệ đống vai trò quan trọng. Vì vậy mỗi sinh viên phải tự ý thức được trách nhiệm của mình để xứng đáng với những sự kỳ vọng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 105. Sinh viên những thế hệ tương lai của đất nước, những trụ cột của đất nước. Là thế hệ luôn mang trong mình lòng nhiệt tình và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những người có đóng góp và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 106. Sinh viên là thế hệ có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước. Sinh viên là thế hệ kế cận, là niềm tin, là sức mạnh của đất nước, của nhân dân Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

  Trả lờiXóa
 107. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, những người trụ cốt sau này, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên hãy thể hiện được rõ những phẩm chất, lòng yêu nước của mình đối với sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 108. Mỗi sinh viên hãy là một chủ nhân thực sự của đất nước. Thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sinh viên thì mỗi sinh viên phải ra sức học tập để cống hiến tài năng, năng lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 109. Ngay từ lúc sinh thời Bác Hồ đã luôn quan tâm chú ý đến các em học sinh sinh viên bởi vì Bác cho rằng đây sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Theo Bác đất nước ta có phát triển có vững mạnh chính là nhờ vào công học tập rèn luyện của các em. Vì thế Bác đã có những lời dạy rất có ý nghĩa dành cho các em để các em có thêm động lực niềm tin phấn đấu học tập rèn luyện hơn nữa không phù lòng mong mỏi của Bác.

  Trả lờiXóa
 110. Chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chúng ta có thể đi tắt, đón đầu thời đại được hay không? Chúng ta có thể vượt ra khỏi đói nghèo, tụt hậu để trở thành một quốc gia giàu có, vững mạnh, phát triển về mọi mặt được hay không? Tất cả đang trông chờ vào ý chí, nghị lực và bản lĩnh của tuổi trẻ; tất cả đang được quyết định bởi những việc làm, những hành động cụ thể của tuổi trẻ hôm nay. Vì vậy ngay từ lúc này hãy cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện để có thể đưa đất nước ta ngày càng phát triển, cho nhân dân ta ngày càng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 111. Không ít thanh niên, sinh viên học sinh còn thụ động, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên tự tạo việc làm, còn ngại khó, ngại khổ, ngại về nông thôn, miền núi công tác. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, buông thả, thực dụng, thờ ơ, ngại tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực trẻ chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đặc biệt trong quá trình hội nhập. Chính vì điều này cũng đã làm cho nguồn nhân lực có tri thức có thể đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn của đất nước ta còn rất yếu và thiếu. Vì thế cần phải có những biện pháp để có thể giải quyết được thực trạng hiện nay đặt ra.

  Trả lờiXóa
 112. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi sinh viên hãy luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự phát triển, vì những mục tiêu chung của đất nước, vì đất nước, vì thế hế tương lai , sinh viên hãy luôn thể hiện được bản lĩnh của mình.

  Trả lờiXóa
 113. Những lời Bác Hồ dạy học sinh sinh viên là kim chỉ nan để dẫn dắt soi sáng và tiếp thêm động lực sức mạnh cho học sinh sinh viên có thể học tập phấn đấu rền luyện hơn nữa. Chúng ta cũng đã biết rằng hiện nay muốn xây dựng đất nước phát triển thì cần phải dựa vào tri thức mà muốn thế thì cần phải quan tâm đến công tác giáo dục cho học sinh sinh viên. Vì thế lời Bác Hồ dạy đối với học sinh sinh viên không chỉ là dành cho giới trẻ mà nó cũng là lời nhắc nhở của Bác đối với Đảng và nhà nước cũng như toàn thể dân tộc phải biết quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo.

  Trả lờiXóa
 114. Mỗi học sinh, sinh viên phải luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân mình đối với sự phát triể của đất nước. hãy là những chủ nhân thực sự của đất nước. Học sinh sinh viên phải ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình đối với đất nước trong giai đoạn mới.

  Trả lờiXóa
 115. nguyen thi phuong15:31 31 tháng 7, 2013

  Những câu nói của bác Hồ luôn có sức trường tồn và có ý nghĩa với to lỡn với thế hệ trẻ.

  Trả lờiXóa
 116. Mỗi sinh viên hãy nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với sự phát triển của đất nước, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hãy là những trụ cột của đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, để cùng với đất nước thực hiện thành công những mục tiêu đã đặt ra.

  Trả lờiXóa
 117. http://tiny.cc/l69f1w

  Đứng trước mả Ba-Đình, các cháu ôm nhau cùng khóc mà than rằng:

  Nhớ linh xưa
  Thị Cáo là tên Văn Hồ là họ.
  Sinh Cung là tên cúng cơm Ái Quốc là danh ăn cắp

  Ngo ngoe dăm ba chữ, vội chui vào bến Nhà Rồng mà học thói tai vênh
  Chập-choạng chín mười câu, mau leo lên tàu Thực Dân để hầu quân mũi lõ

  Chân trước đá chân sau, vớ vẩn ra đi tìm đường phá nước mà gạt gẫm dân đen
  Cẳng giữa gác một bên, vờ vịt trở về kiếm cách hại người để dối lừa con đỏ

  Chủ-nghĩa Mác hoang tưởng, cương quyết phải đem về để tôn kính hơn cha
  Lý-thuyết Lê mù quáng, nhất định cứ tiến tới mà thờ phụng quá tổ

  Dụ khị kết đoàn triệu người như một, bảo là đánh Tây cho dân mình mãi ấm no
  Xúi dục thân ái một dạ không hai, nói hãy đuổi Pháp để nước ta thôi thống-khổ.

  Ngấm ngầm ra mật lệnh: ai không theo rõ ràng là đồ phản động, cho tất cả xứng được mò tôm
  Công khai nói trắng ra: ai chống lại đích thị là bọn gián điệp, khiến phần đông đáng cho dựa cột

  Cải cách ruộng đất: hàng hàng kẻ bị đày đoạ ở chốn rừng thiêng nơi nước độc
  Đấu tố địa chủ: lớp lớp người cứ thế trói mà đem chôn sống cho trâu cày

  Đánh tư sản mò từng xó chợ góc nhà thổ
  Để cán bộ lượm cả đáy quần chị em ta

  Một nửa nước mếu máo mỉm cười ngoài miệng, suy tôn thiên tánh ngài Các Mác, cụ Lê Nin
  Mấy triệu dân nghẹn ngào nén khóc trong lòng, thành-kính địa danh bến Nhà Rồng, hang Pắc Bó

  Mồm nói yêu nước, mau chóng cấu kết với thực dân đế quốc chia đôi tổ quốc
  Dạ bảo thương dân, vội vàng xúi bẩy giới thanh niên thiếu nữ sinh Bắc tử Nam

  Tháng Tư Đen, Bác không còn để thấy vẹm cán ngố vào nơi trù-phú, một ngàn chuyện mới vỡ lẽ rằng đất Bắc rất nghèo nàn
  Năm Bẩy Nhăm, “Người” chẳng sống mà nhìn khỉ rừng xanh đến chỗ phồn-vinh, mấy trăm điều mới hay biết là miền Nam thật giàu có.


  Người ở trong miền Nam của cải chất đầy
  Ta đến từ phương Bắc thân hình đói khổ

  Chỉ tại lũ yêu xanh
  Chính vì loài quỷ đỏ

  Cam-tâm làm tay chân cộng sản quốc-tế, tội ác Hồ Chí Minh, sử đó vẫn nơi đây;
  Dốc lòng mang đầu óc thế giới đại đồng, nợ máu Nguyễn Sinh Cung, bia xanh còn chốn đó!

  Mất dạy với tổ tiên, cả gan gọi tiền nhân bằng Bác xưng Tôi
  Láo lếu với nhân dân, bặm trợn tự xưng mình cha già dân tộc

  Thê thiếp đầy đàn, mà cứ ông ổng to mồm vì đất nước hy sinh không muốn lấy vợ
  Mèo chuột cả đám, lại hay bô bô lớn miệng vì nhân dân quên mình nên vẫn còn trinh

  Sinh-nhật bữa 19 mập mờ khôn lẽ quên, vẫn còn thơ vui ... vãng sinh
  Giỗ chạp ngày 2/9 rõ ràng mà cũng giấu, nên làm văn tế ... chúc thọ

  Hỡi ôi! Hỡi ôi!


  Sao "Bác" chẳng sống thêm ít nữa, sẽ thấy Đông Âu lắm chuyện lu-bu;
  Bởi "Người" không chết chậm nhiều thêm, được ngó Liên Xô nhiều điều kia nọ

  Trăm năm bia đá thì mòn
  Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

  Đừng tưởng chết là hết, ngàn năm nhặng đậu hổ ngươi
  Cứ cho là sống chưa vừa, vạn thuở ruồi bu mắc cỡ

  Chung rươu tưới xuống, khôn thì nên sám hối, nghiệp ma vương bá đạo, kiếp sau khó được làm người
  Hũ mắm xông lên, linh thì phải ăn-năn, kiếp nghiệt súc dã man, nghiệp lai dễ thành giống chó

  Ai tai! Ai tai!


  Hồn của Nguyễn Sinh Cung, Anh Ba, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Lý Thuỵ, Hồ Chí Minh ....  tội đồ dân tộc,
  sống ác chết thảm,
  phanh thây phơi xác,
  đời đời nguyền ruả,
  người người nguyền rủa

  Tao gọi trúng đứa nào thì đứa nấy lên hiện lên mà thượng hưởng!

  Thượng hưởng .....

  Trả lờiXóa
 118. Qua những quán trình phát triển của đất nước, chúng ta đang dần chứng tỏ được sự phát triển của mình, được sức mạnh của mình trong xu thế hội nhập với thế giới. Sinh viên đang là một trong những nhân tố quan trọng cho thời đại mới, cho sự phát triển cuẩ đất nước.

  Trả lờiXóa
 119. Mỗi sinh viên hãy thể hiện quyền làm chủ của mình, thể hiến trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước. Hãy cùng đóng góp tài năng trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình vào sự phát triển chung của đất nước, cùng đưa đất nước Việt Nam lên một tầm cao mới, cùng chung tay vì sự phát triển của nước Nhà.

  Trả lờiXóa
 120. Thấm nhuần lời dạy của Bác đối với học sinh, sinh viên. Vì vậy ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì mỗi học sinh sinh viên hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, hãy ra sức học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành những công dân có ích, những người chủ tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 121. Đúng như vậy. Những chủ nhân tương lai của đất nước là học sinh sinh viên, đất nước có phát triển bền vững, sánh vai với các cường quốc chính là nhờ vào tâng lớp này. Vì thế mỗi học sinh sinh viên hãy luôn là những lá cờ đầu, luôn là một chủ nhân thực sự của đất nước.

  Trả lờiXóa
 122. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho học sinh, sinh viên. Với Bác đây là một trong những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, là những trụ cột của đất nước sau này. Những người sẽ là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 123. Quốc Anh Nguyễn22:54 18 tháng 9, 2013

  Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu.

  Trả lờiXóa
 124. Quốc Chung Nguyễn23:08 18 tháng 9, 2013

  Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

  Trả lờiXóa
 125. Quốc Hà Nguyễn23:23 18 tháng 9, 2013

  Sự nghiệp đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và xã hội mở ra cho thanh niên nhiều cơ hội để phát huy tài năng, cống hiến và trưởng thành.

  Trả lờiXóa
 126. Quốc Huy Nguyễn23:30 18 tháng 9, 2013

  ai cũng biết rằng tuổi trẻ là một thành phần, yếu tố quan trọng , ảnh hưởng đến tương lai đất nước, vì thế mà Bác đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”.

  Trả lờiXóa
 127. Duy Huy Nguyễn23:34 18 tháng 9, 2013

  Tuổi trẻ là những công dân ở lứa thành niên, thanh niên… là thế hệ măng đã sắp thành tre, là người đã đủ điều kiện, đủ ý thức để nhận biết vai trò của mình đối với bản thân, xã hội.
  Tuổi trẻ của mỗi thời đại là niềm tự hào dân tộc, là lớp người tiên phong trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 128. Quang Lê Nguyễn23:46 18 tháng 9, 2013

  Thế kỉ 21, thế kỉ của sự phát triển, không ngừng nâng cao trình độ văn hoá kinh tế, đất nước. Để có thể bắt kịp đà phát triển của những nước lớn mạnh thì đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người mà lực lượng chủ yếu là tuổi trẻ. Bởi đó là lực lượng nồng cốt, là chủ nhân tương lai, là nhân vật chính góp phần tạo nên cái thế, cái dáng đứng cho non sông Tổ quốc.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm