Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

-CÂY SUNG DÂU-

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác GDQP-AN. Công tác GDQP-AN cho thanh niên, học sinh có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cùng với nhiệm vụ giảng dạy văn hóa, các trường THPT của ngành GD-ĐT các địa phương đã thực hiện tốt công tác GDQP-AN cho học sinh; giúp các em có nhận thức, trách nhiệm, có những hiểu biết cần thiết về kiến thức quốc phòng, sẵn sàng tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước, thành quả của cách mạng, bảo vệ Đảng và Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dạy học môn GDQP-AN, các nhà trường hiện nay đã xây dựng kế hoạch, giảng dạy ngày càng hoàn thiện và phù hợp với thực tiễn. Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng như các thầy, cô giảng dạy môn GDQP-AN đều nâng cao ý thực, trách nhiệm, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy. Để từ đó các em học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập tốt không chỉ với bộ môn văn hóa mà còn yêu thích bộ môn GDQP-AN, tích cực học tập lý thuyết, tham gia thực hành luyệ tập. Các xã vùng tuyển sinh có phong trào toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ, tham gia huấn luyện thường xuyên, là tiền đề cơ bản để nhà trường thực hiện tốt công tác GDQP-AN.

Sau đây là một số kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn về công tác GDQP-AN:

Một là, cần quán triệt trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nhận thức đúng đắn sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác GDQP-AN.

Hai là, phát huy sức mạnh của nhà trường, kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Đoàn trường, Hội đồng sư phạm, nâng cao vai trò trách nhiệm của giáo viên, giảng dạy GDQP-AN, động viên hướng dẫn học sinh học tập GDQP-AN kết quả tốt, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn trường

Ba là, thực hiện tốt chương trình GDQP-AN 35 tiết trong năm học cho mỗi khối lớp. Ban giám hiệu luôn sát sao, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giaó viên giảng dạy GDQP-AN, ý thức, thái độ học tập, đánh giá kết quẩ học tập của học sinh công bằng, công khai, nghiêm túc.

Bốn là, phối kết hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự huyện, xã để làm tốt công tác GDQP-AN và phong trào thi đau quyết thắng lực lượng vũ trang huyện, bảo vệ trật tự an ninh trong nhà trường cũng như trong toàn huyện.

GDQP-AN cho học sinh, sinh viên là môn học và là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực để sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo chất lượng hiệu quả GDQP-AN cho học sinh, sinh viên theo mục tiêu đề ra trong giai đoạn hiện nay, ngoài những kết quả đã đạt được chũng ta đã, đang và sẽ đạt được đội ngũ giáo viên, giảng viên chuẩn về trình độ, năng lực để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành GD&ĐT giao phó./.

76 nhận xét:

 1. Bảo vệ chủ quyền dân tộc là trách nhiệm của toàn dân tộc, lớp trẻ là những người nòng cốt, vì thế cần phải nâng cao năng lực, tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của công dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

  Trả lờiXóa
 2. Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên là điều cần thiết và quan trọng, điều đó nâng cao tinh thần dân tộc, sự hiểu biết của giới trẻ trong giai đoạn hiện nayl

  Trả lờiXóa
 3. Cần phải nâng cao tinh thần yêu nước của giới trẻ, giáo dục quốc phòng là cách trực tiếp và tốt nhất để làm điều đó.

  Trả lờiXóa
 4. đó là cách giúp các em có nhận thức, trách nhiệm, có những hiểu biết cần thiết về kiến thức quốc phòng, sẵn sàng tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước, thành quả của cách mạng, bảo vệ Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 5. Giới trẻ bây giờ nhiều người ham mê, đi vào những thứ vô bổ, giáo dục quốc phòng cũng là một môn học để cho các em hướng đạo... trở thành một con người có ích cho xã hội

  Trả lờiXóa
 6. Đây là điều cần thiết. Nó giúp cho học sinh sinh viên hiểu rõ hơn về sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giúp cho các em học sinh thêm yêu quê hương đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. đúng như vậy, cần phải ương mầm về nhận thức và tinh thần yêu nước, an ninh quốc phòng ngay từ khi bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường! điều đó giúp tôi luyện con người có tinh thần và trách nhiệm hơn với đất nước!

  Trả lờiXóa
 8. ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường thì cần phải có những bài học về an ninh quốc phòng để trẻ em sớm nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nó

  Trả lờiXóa
 9. Giúp cho các học sinh sinh viên những người đang ngồi trên ghế nhà trường nhận thức được trách nhiệm của mình trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 10. đúng rồi phải giáo dục các em, phải làm cho các em nhận thức được tầm quan trọng của lãnh thổ đất nước và trách nhiệm gánh vác tương lai của đất nước.

  Trả lờiXóa
 11. đất nước muốn vững mạnh thì phải có những vườn ươm khỏe mạnh những hạt giống tốt. Và những hạt giống được coi là tốt khi các em sớm nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 12. chính vì cần phải làm cho trẻ nhận thức rõ được tầm quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia cho nên phải đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng vào chương trình giáo dục hàng năm

  Trả lờiXóa
 13. GDQP-AN cho học sinh, sinh viên là môn học và là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho thế hệ trẻ những nhận thức ban đầu quan trọng

  Trả lờiXóa
 14. Giáo dục quốc phòng phải tăng cường đưa nội dung về chủ quyền biển đảo của Việt Nam vào

  Trả lờiXóa
 15. Đưa quốc phòng an ninh vào các trường học để rèn luyện cho học sinh, sinh viên là việc làm cần thiết để thế hệ trẻ có thể hiểu được tầm quan trọng của nó. Tuy nhiên cần có biện pháp giảng dạy khoa học để học sinh, sinh viên có thể yêu và tiếp thu một cách hiểu quả nhất

  Trả lờiXóa
 16. Cần giúp cho các thế hệ trẻ được tiếp xúc trực tiếp và rèn luyện trong môi trường như quân đội để các em có thể thấm nhuần vai trò của các em trong việc thực hiện quốc phòng an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 17. Trong thời kì xây dựng đất nước và các thế lực thù địch dùng các thủ đoạn chống phá tinh vi hơn thì chúng ta cần trang bị cho các thế hệ trẻ kiến thức và lập trường tư tưởng quốc phòng, an ninh quốc gia vững vàng để có thể nhận ra âm mưu của địch và phản kháng lại chúng

  Trả lờiXóa
 18. Học sinh, sinh viên là những người chủ tương lai của đất nước. Việc đưa quốc phòng an ninh vào nhà trường là việc làm hết sức quan trọng để thế hệ trẻ nhận thức đúng về công ơn của các thế hệ trước và hiểu rõ vai trò của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 19. Ngay từ khi là học sinh sinh viên trên ghế nhà trường học sinh sinh viên cần phải được giáo dục về quốc phòng an ninh.Bởi vì học sinh sinh viên chính là tầng lớp trí thức trẻ,sau này sẽ tiếp tục kế thừa phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 20. đây là một quan điểm rất chính xác, đúng như vậy cần phải ương mầm tư tưởng về an ninh quốc phòng cho những thế hệ tương lai ngay từ khi còn nhỏ để có thể nhận thức được và sống có trách nhiệm với tổ quốc!

  Trả lờiXóa
 21. Ngay từ khi trên ghế nhà trường,học sinh sinh viên phải được giáo dục đến nơi đến chốn về quốc phòng an ninh.Việc này góp phần giúp cho các em có nhận thức về việc bảo vệ tổ quốc,trách nhiêm của tất cả công dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 22. đây là một công việc được đặt ra vô cùng cấp thiết! để thế hệ trẻ khi lớn lên có định hướng đúng đắn, biết sống cho xã hội! và có trách nhiệm với tổ quốc cần phải ươm mầm giáo dục về an ninh quốc phòng ngay từ khi còn bé!

  Trả lờiXóa
 23. Tôi Yêu Việt Nam05:14 22 tháng 3, 2013

  phải hình thành tư tưởng từ khi còn bé, như thế khi lớn lên ra ngoài xã hội sẽ không dễ bị kích động, ko dễ bị lôi kéo!!!

  Trả lờiXóa
 24. để tất cả mọi người khi lớn lên sống có trách nhiệm với tổ quốc, và biết cống hiến cho đất nước cần phải ương mầm về an ninh quốc phòng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường!

  Trả lờiXóa
 25. Trong tình hình bất an như hiện nay việc giáo dục an ninh quốc phòng là hết sức cần thiết, để mọi người đều có ý thức bảo vệ đất nước chủ quyền nước ta

  Trả lờiXóa
 26. quốc phòng an ninh luôn luôn là vấn đề sống còn đối với quốc gia! cần phải tuyên truyền, giáo dục và ương mầm từ khi còn là học sinh để thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ đối với vấn đề này!

  Trả lờiXóa
 27. có giáo trình,chặt chẽ, linh biến. tuy nhiên còn chưa cập nhật thực tiễn, cần bổ sung thêm để sẵn sàng với mọi tình huống.

  Trả lờiXóa
 28. phổ cập hết rồi, học từ cấp 3 cơ mà, lên đh nâng lên tí kết hợp với thực tiễn trong cuộc sống qua cách nhìn từ nhiều phía. cái này rất quan trọng, nó bổ sung cho ta 1 ít bản lĩnh về quốc phòng

  Trả lờiXóa
 29. dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3,sắp đến giỗ tổ vua hùng nhớ công dựng nước của vua hùng,nhớ bác hồ dặn đât nước việt nam có trở nên tươi đẹp sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không là nhờ công của các cháu

  Trả lờiXóa
 30. phải xây dựng cho các em niềm tự hào dân tộc uống nươc nhớ nguồn từ nhỏ từ ngay khi biết đọc biết viết,và dạy quốc phòng an ninh cho học sinh sinh viên như một môn chính

  Trả lờiXóa
 31. GDQP-AN một môn bổ ich cho học sinh sinh viên thời nay nó giúp cac chủ nhân tương lai của đất nước định hướng được con đường đúng đắn xây dựng đât nước ngyaf càng phat triển

  Trả lờiXóa
 32. cùng với sự phát triển của xã hội giớ trẻ bât giờ cũng có những suy nghĩ sai lệch không sát thực tế vì vậy đưa môn GDQP-AN vào là một đường lối đúng đắn của bộ giáo dục.nó giúp các học sinh SV nhân thức đúng đắn hơn về thực tế

  Trả lờiXóa
 33. Ngành giáo dục cần chú trọng hơn trong việc giáo dục quốc phòng, giáo dục nhận thức chính trị cho học sinh, sinh viên bởi học sinh, sinh viên là những đối tượng nhạy cảm nhất với những biến cố chính trị, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng nhất

  Trả lờiXóa
 34. Mình là mình rất đồng tình với mấy ý kiến này, tại sao ư?
  chẳng cần nói chắc mọi người cũng biết tình hình an ninh trên Thế giới và ở Việt Nam hiện nay thế nào, không bao giờ là thừa khi giáo dục thêm cho thế hệ trẻ những nguy cơ về an ninh quốc phòng, về tình yêu và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc.
  Hàn quốc có thể coi là một tấm gương cho chúng ta noi theo về tinh thần này. Ở đó, tất cả mọi nam giới đều có trách nhiệm đi nghĩa vụ quân sự, dù bạn là minh tinh nổi tiếng...

  Trả lờiXóa
 35. Mình thấy tập quân sự rất cần thiết cho học sinh, sinh viên. Mình cũng đã từng được đi tập quân sự khoảng 1 tháng. Vất vả nhưng mà vui lắm! Mà 1 điều mình thích nhất là sau khi đi tập quân sự về mình biết bắn súng. hi hi...

  Trả lờiXóa
 36. Tớ thấy là việc huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên từ trên ghế nhà trường để các bạn ấy nhận thức được là mình cũng có 1 phần trách nhiệm với Tổ quốc, cũng phải sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc bất cứ lúc nào.

  Trả lờiXóa
 37. Đào tạo quốc phòng cho học sinh sinh viên cũng là 1 cách dạy cho họ lòng yêu nước và trách nhiệm đối với đất nước mình. Họ phải học cách rèn luyện và chiến đấu để sẵn sàng bảo vệ cho đất nước mình như thế nào.

  Trả lờiXóa
 38. suhao lunglangtreo16:28 12 tháng 4, 2013

  Cần phải giáo dục cho các học sinh sinh viên Việt Nam về quốc phòng và quân sự, đồng thời cũng phải giáo dục cho họ lòng yêu nước và trách nhiệm đối với dân tộc mình. Giới trẻ ngày nay rất nhiều người thờ ơ với thời cuộc, coi việc chủ quyền của nước mình bị xâm lấn là chuyện bình thường. Như vậy là không thể được.

  Trả lờiXóa
 39. Có những người còn nói rằng đằng nào mà nước mình chẳng bị Trung Quốc chiếm. Tôi cũng không hiểu họ nghĩ ngợi thế nào. Sao họ lại thờ ơ với thời cuộc thế? Họ không yêu nước sao? Vì vậy cần phải dạy cho các bạn trẻ lòng yêu nước và trách nhiệm đối với dân tộc, với Tổ quốc mình.

  Trả lờiXóa
 40. Việt Nam đang hiện đại hóa trang thiết bị quân đội, tiếp cận những vũ khí, khí tài công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Điều này tạo ra yêu cầu khách quan phải có nhân lực có trình độ để điều khiển những vũ khí trang bị ấy. Do đó cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng an ninh ngay từ trên ghế nhà trường để phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước của mỗi công dân và đồng thời sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

  Trả lờiXóa
 41. Giáo dục từ ghế nhà trường về vấn đề an nnh quốc phòng là rất cần thiết đối với cả sự nghiệp bảo vệ anh ninh quốc phòng của Việt Nam, Điều đó là biện pháp phòng ngừa tốt nhất để nhiều kẻ thù không tác động được đến công dân ta

  Trả lờiXóa
 42. hiện nay cần xây dựng kế hoạch, giảng dạy ngày càng hoàn thiện và phù hợp với thực tiễn. Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng như các thầy, cô giảng dạy môn GDQP-AN đều nâng cao ý thực, trách nhiệm, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ đó nâng cao nhận thức cho học sinh sinh viên trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng

  Trả lờiXóa
 43. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân của đất nước. Học sinh, sinh viên là những thế hệ tương lai của đất nước, những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ gánh vác trọng trách đưa nước nhà phát triển. Việc giáo dục quốc phòng an ninh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Giúp cho học sinh, sinh viên ý thức được trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 44. giáo dục an ninh quốc phòng là một vấn đề hết sức quan trọng, mặc dù đất nước ta đang sống trong thời kỳ hòa bình và ổn đinh, tuy nhiên vẫn có rất nhiều mối đe dọa đến an ninh quốc phòng của đất nước vì vậy giáo dục an ninh quốc phòng là một điều cần thiết

  Trả lờiXóa
 45. đối với mỗi quốc gia, dù cho có là nước lớn hay nước nhỏ ,nước đã phát triển, đang phát triển hay chậm phát triển thì vấn đề an ninh quốc phòng là một vấn đề cốt lõi giáo dục an ninh quốc phòng là việc cần thiết, và không đâu tốt hơn là trên ghế nhà trường

  Trả lờiXóa
 46. đúng là việc giáo dục những kiến thức liên quan đến an ninh quốc phòng là khá phức tạp, vì nó cần phải có sự nhận thức và giác ngộ chính trị ở một mức nào đó, tuy nhiên đây là một việc quan trọng nên rất cần phải làm ngay từ trên ghế nhà trường

  Trả lờiXóa
 47. giáo dục về an ninh quốc phòng là một việc cần làm ngay, bởi trong tinh hình hiện nay thì nước ta đang đứng trước rất nhiều nguy cơ đe dọa tới sự ổn định và phát triển của đất nước, không có kiến thức về an ninh quốc phòng là điều hết sức nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 48. với mỗi quốc gia thì việc đảm bảo an ninh quốc phòng luôn là một mục tiêu hàng đầu, vì chỉ có đảm bảo được an ninh quốc phòng thì mới có thể thực hiện được những mục tiêu khác, và như vậy thì đương nhiên là phải coi trọng giáo dục quốc phòng cho mọi người

  Trả lờiXóa
 49. Sáng kiến hay bởi lẽ phải rèn cho các em từ khi trên ghế nhà trường về trách nhiệm của mình về quốc phòng an ninh. Cần nhân rộng và phổ biến rộng rãi để các em hiểu tầm quan trọng của nó

  Trả lờiXóa
 50. Trong tình hình hiện nay, thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp về tình hình chính trị. Do vậy nguy cơ gây mất an ninh đang tiềm tàng. Cùng với đó là vấn để chủ quyền, những vấn đề về biển đảo đang là những vấn đề mang tính thời sự. Vì vậy trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp bảo vệ đất nước là vô cùng to lớn. Nhất là học sinh sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước thì lại là một vấn đề có tính chất quan trọng. Có vai trò quyết định.

  Trả lờiXóa
 51. Quốc phòng toàn dân là sự nghiệp của cả dân tộc, của toàn thể đất nước. Bảo vệ chủ quyền của đất nước là nhiệm vụ của mọi công dân Việt Nam. Đứng trước những tình hình phức tạp của thế giới, thì việc giáo dục quốc phòng an ninh là hết sức quan trọng, nhất là học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Làm như vậy để học sinh sinh viên ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ đất nước của toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 52. Ươm mầm giáo dục an ninh - quốc phòng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay. Khi đất nước đang có bước phát triển mới, những nguy cơ gây mất an ninh đang ngày rình rập. Thì việc giáo dục cho những thế hệ tương lai biết, là cách cho các em ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước. Đây là việc làm có tính lâu dài và có ý nghĩa quan trọng.

  Trả lờiXóa
 53. Sự nghiệp an ninh quốc phòng là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi công dân đều phải co trách nhiệm với đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhất là học sinh sinh viên, việc giáo dục an ninh - quốc phòng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm quan trọng, giúp cho các em học sinh ý thức dược tầm quan trọng của an ninh - quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 54. Quốc phòng an ninh có một vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dạy học môn GDQP-AN, chúng ta đã có những thay đổi trong khi giảng dạy tại các trường học. Nhằm cho học sinh, sinh viên thấy được tầm quan trọng của an ninh quốc phòng, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 55. Học sinh, sinh viên là những thế hệ tương lai của đất nước, những thế hệ trẻ sau này sẽ là lớp kế cận, là những thành phần chủ chốt của đất nước, có nhiệm vụ phát triển sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ đất nước. vì vậy việc giáo dục quốc phòng- an ninh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một công việc quan trọng. Việc này sẽ giúp cho học sinh, sinh viên ý thức được trách nhiệm của mình trong bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 56. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn xã hôi, của cả đất nước và toàn thể nhân dân. Việc giáo dục quốc phòng an ninh cho mọi người dân là hết sức quan trọng, giúp cho họ ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc này càng có ý nghĩa hơn đối với việc giáo dục quốc phòng an ninh đối với thế hệ trẻ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

  Trả lờiXóa
 57. Học sinh sinh viên là những thế hệ tương lai của đất nước, là những nhân tài sau này của đất nước, đất nước muốn phát triển là nhờ vào một phần của họ. Việc giáo dục cho học sinh sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường giúp cho họ nhận thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 58. Hiện nay chúng ta quá mải mê giáo dục cho giới trẻ về những kiến thức để lao động để làm việc mà quên mất đi sao nhãng đi việc giáo dục cho họ về ý thức tinh thần trách nhiệm của mình đối với quốc gia đối với đất nước. Chính vì điều này mà chúng ta đã không tạo cho giới trẻ có được một cái nhìn đúng đắn về ý thức trách nhiệm của họ trong vấn đề an ninh quốc phòng. Vì vậy cần phải có những cải cách phương pháp giáo dục cho hợp lí để ươm mầm giáo dục quốc phòng an ninh từ ghế nhà trường.

  Trả lờiXóa
 59. Đúng là như thế nếu chúng ta không có những sự cải cách điều chỉnh phương pháp giáo dục cho hợp lí thì chúng ta sẽ không thể nào có thể có những định hướng hay là truyền đạt cho giới trẻ những kiến thức về ý thức tinh thần trách nhiệm của các em đối với dân tộc với đất nước. Thế nên cần phải có những hành động cụ thể kịp thời đúng đắn sáng suốt để có thể giải quyết được vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 60. Giáo dục quốc phòng - an ninh đang có vai trò quan trọng trong giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước về phẩm chất đạo đức, phẩm chất cách mạng. Giúp cho học sinh sinh viên định hướng, ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 61. Việc giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường đang có ý nghĩa quan trọng. Việc này giúp chúng ta quán triệt ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, giáo viên, của học sinh sinh viên. Giúp cho toàn thể đất nước thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 62. Từ trước đến nay dường như chúng ta quá mải mê cho việc đào tạo giới trẻ đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước về kiến thức về tri thức để làm việc để lao động sản xuất... do đó mà chúng ta xao nhãng hay không chú tâm giáo dục cho các em trang bị cho các em những kiến thức về an ninh quốc phòng. Chính vì điều này mà đã làm cho các em thiếu đi những sự hiểu biết về sự nghiệp an ninh quốc phòng của đất nước cũng như làm cho các em thiếu đi ý thức tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp an ninh quốc phòng của dân tộc. Thế nên cần phải có những sự cải cách những biện pháp đề có thể giải quyết tốt vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 63. việc thực hiện nghĩa vụ với đất nước là trách nhiệm của toàn thể nhân dân cả nước, là nhiệm vụ trong thời đại mới. Vì thế việc chúng ta ươm mầm cho quốc phòng an ninh cho các thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đang là một việc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

  Trả lờiXóa
 64. Sự nghiệp quốc phòng- an ninh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thế hệ trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ là trụ cột của đất nước sau này. Vì thế việc ươm mầm những quốc phòng an ninh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một việc quan trọng, có ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 65. Đây đang là một công việc quan trọng và có tầm chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đặt ra thì công việc này có ý nghĩa quan trọng, giúp cho thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước, hiểu hơn về công tác này. Giúp họ thấy được trách nhiệm quan trọng của mình như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 66. Có thể thấy chúng ta hiện nay dường như đã lơ là không để ý đến việc giáo dục quốc phòng trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh nên đã làm cho các em thiếu hay không hề biết hoặc không tạo cho các em được ý thức tinh thần trách nhiệm đối với dân tộc với tổ quốc. Thế nên cần phải có những biện pháp, cải cách để có thể giải quyết được vấn đề này như thế thì chúng ta mới có thể tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực để sẵn sàng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 67. Đúng là như thế cần phải trang bị cho các em học sinh những kiến thức về quốc phòng an ninh cũng như là rèn luyện tinh thần ý thức tự giác cho các em đối với dân tộc với tổ quốc. Việc này chúng ta có thể hoàn toàn làm tốt bởi vì khi còn trên ghế nhà trường chúng ta có nhiều điều kiện để giáo dục hướng dẫn cho các em. Thế nên cần phải có những biện pháp hãy những cải cách kịp thời để có thể giải quyết vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 68. Tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, vấn đề giáo dục quốc phòng an ninh có vai trò quan trọng. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dạy học môn GDQP-AN, các nhà trường hiện nay đã xây dựng kế hoạch, giảng dạy ngày càng hoàn thiện và phù hợp với thực tiễn

  Trả lờiXóa
 69. Với những vất ổn chính trị cũng như những thay đổi của tình hình thế giới đang gây ra nhiều biến động trên thế giới, gây ra những ảnh hưởng tới các nước như Việt Nam chúng ta hiện nay. Vấn đề giáo dục quốc phòng - an ninh đang là một vấn đề hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 70. sinh viên những chủ nhân tương lai của đất nước, những thế hệ trụ cột của đất nước sau này. Để tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu mà đất nước đã đặt ra cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thì giáo dục an ninh - quốc phòng là hết sức quan trọng đối với sự nghiệp này.

  Trả lờiXóa
 71. Hiện nay đất nước ta đang đứng trước rất nhiều những nguy cơ có thể gây ra những cuộc đấu tranh để có thể bảo vệ chủ quyền nền độc lập hòa bình ổn định của dân tộc nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Vì thế nên việc ươm mầm giáo dục quốc phòng an ninh ngay từ trên ghế nhà trường là một chiến lược kế hoạch rất đúng đắn vì chỉ có như thế ta mới có được những sự chuẩn bị tốt nhất.

  Trả lờiXóa
 72. Đứng trước những nguy cơ những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch thì chúng ta cần phải có những sự chuẩn bị cho thật kĩ càng để làm sao có thể đối phó được với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Việc ươm mầm giáo dục quốc phòng an ninh ngay từ trên ghế nhà trường sẽ giúp cho chúng ta có được một sự chuẩn bị tốt nhất để nếu có chiến tranh hay những trường hợp xấu khác thì ta hoàn toàn có thể đối phó được.

  Trả lờiXóa
 73. Bảo vệ an ninh quốc gia là một việc làm có ý nghĩa sống còn với một quốc gia một dân tộc.Việt nam cũng vậy,vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu.Đảng và nhà nước ta đã không ngừng có những biện pháp để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.ngay từ những ngày đầu ngồi trên ghế nhà trường chúng ta đã đưa nội dung môn học quốc phòng an ninh vào chương trình học.đó là việc làm đúng đắn của ngành giáo dục để ươm mầm giáo dục quốc phòng cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 74. Vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề cấp thiết hiện nay.trong bối cảnh khi mà tranh chấp chủ quyền ở biển đảo cũng như ở biên giới đang có diễn biến phức tạp thì việc ươm mầm giáo dục quốc phòng an ninh từ ghế nhà trường là việc làm cần thiết và đúng đắn để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 75. Thế hệ trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước.họ sẽ phải ra sức học tập,phấn đấu để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,ngay từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường thì những chủ nhân tương lai đó phải biết được vai trò và nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia,,việc giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường sẽ giúp họ nhận thức được điều đó để có những mục tiêu cho tương lai của mình và của đất nước.

  Trả lờiXóa
 76. Giáo dục quốc phòng an ninh là việc làm quan trọng và cần thiết lúc này đối với chúng ta.chúng ta đã đưa chương trình giáo dục quốc phòng an ninh vào chương trình học.ở trong ghế nhà trường các em sẽ có nhận thức tốt nhất và có những định hướng cụ thể về việc bảo vệ an ninh quốc gia trong tương lai.cần phải nâng cao chất lượng đào tạo và phương pháp dạy môn quốc phòng an ninh trong các nhà trường để đạt được hiệu quả tốt nhất.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm