Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Góp ý kiến vào “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” 


Đó là khẳng định của TS Lò Giàng Páo - Phó Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên (PV) Báo Công an nhân dân sáng 13/3, liên quan đến đợt lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.  PV: Ông có thể cho biết qua nghiên cứu bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, điều gì làm ông cảm thấy tâm đắc nhất?  TS Lò Giàng Páo: Hiến pháp nước ta đã được sửa đổi nhiều lần qua các thời kỳ cách mạng dựng nước và giữ nước. Mỗi thời kỳ đều có những điều khoản và tôn chỉ mục đích phù hợp với từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Tuy nhiên qua nghiên cứu bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tôi thấy tâm đắc nhất là chúng ta đã thực sự cởi mở, hết sức cầu thị tin tưởng ở quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân một cách rộng rãi không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc mà trước đây chúng ta chưa làm được.  Tôi thấy nhân dân cũng rất phấn khởi và hào hứng, cởi mở góp ý một cách thoải mái, mang tính xây dựng, thiết thực từ cái chung đến cái riêng của đất nước và của các vùng, miền, từ vùng đồng bằng đến vùng miền núi, biên giới và vùng hải đảo xa xôi. Điều tôi tâm đắc nữa là Dự thảo Hiến pháp năm 1992 có thêm 12 điều mới liên quan đến các vấn đề quyền lực, đất đai, môi trường trong đó có vấn đề dân tộc được quyền xác định thành phần dân tộc. Đây là nhiệm vụ mà hiện nay Chính phủ đang giao cho Ủy ban Dân tộc thực hiện.  PV: Về vai trò lãnh đạo của Đảng được ghi trong Điều 4 Dự thảo Hiến pháp với đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn. Quá trình tìm hiểu thực tế, ông thấy đồng bào các dân tộc có suy nghĩ gì về nội dung này?  TS Lò Giàng Páo: Đảng ta được thành lập từ năm 1930, suốt chặng đường lãnh đạo dân tộc để giành lại độc lập tự do cho nhân dân, thoát khỏi ách nô lệ của đế quốc, phong kiến, từng bước đưa nước ta phát triển và có vị thế trên trường quốc tế như ngày nay là một sự trưởng thành vượt bậc. Đó là điều hiển nhiên không ai có thể phủ nhận được. Kể từ năm 1946 đến năm 1992, đất nước ta đã có 4 bản Hiến pháp (Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992). Một đặc điểm rất lớn của lịch sử lập hiến của nước ta là suốt thời gian lập hiến đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, tôi muốn nói một bộ phận cán bộ lãnh đạo là đảng viên do nhận thức không đầy đủ về vị trí vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của đất nước, không bảo vệ uy tín của Đảng, không kiềm chế được sự cám dỗ của cơ chế thị trường đã làm băng hoại nền tảng đạo đức cách mạng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và mất niềm tin đối với nhân dân. Đây là điều vô cùng nguy hại cho đất nước, cần được chấn chỉnh ngay như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã đề ra.  Qua tìm hiểu thực tế, tôi thấy đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng và ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì những vùng đồng bào sinh sống đều là những nơi Đảng chọn làm căn cứ cách mạng là những vùng phên dậu của đất nước. Họ là những người dân đã từng che chở cho Đảng tồn tại để hoạt động cách mạng là chỗ dựa của Đảng trong các cuộc kháng chiến cứu quốc. Tin tưởng và ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng bào luôn muốn Đảng phát huy những gì Đảng đã nói và Đảng làm vì sự phát triển chung của đất nước, trong đó có sự phát triển đồng bộ về mọi mặt của đồng bào các dân tộc thiểu số.  PV: Theo ông dự thảo Hiến pháp cần bổ sung những vấn đề gì để định hướng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số?  TS Lò Giàng Páo: Theo tôi, trong Hiến pháp đã có rất nhiều điều phải bàn, song chúng ta phải nhớ rằng ở đây có cả cái chung và cái riêng với thực thể một đất nước đa dân tộc sống ở các vùng miền khác nhau, xuất phát điểm của mỗi tộc người cũng không giống nhau. Vấn đề là sự nhận thức một cách thấu đáo về các dân tộc, về kinh tế - xã hội, văn hóa, phong tục tập quán và đặc điểm tộc người. Trước tiên mọi người phải nhận thức vùng đất sinh sống của đồng bào các dân tộc là lãnh thổ của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các dân tộc ở những vùng này là những công dân Việt Nam, nên phải đầu tư phát triển đồng bộ, toàn diện hơn nữa cho những vùng này là thuộc trách nhiệm của Nhà nước và của toàn dân. Trong Hiến pháp cũng cần khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế -  xã hội đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần với các chính sách phù hợp để phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Vùng đồng bào các dân tộc ngoài vấn đề đời sống còn liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia với từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!

Xuân Luận (thực hiện)

 

39 nhận xét:

 1. Đời sống của đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn do nhiều lý do khách quan. Mong đảng và nhà nước tiếp tục có những biện pháp thúc đẩy kinh tế phát triển để đồng bào sớm thoát khỏi đói nghèo.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng là của dân, do dân, vì dân chính vì thế phục vụ đồng bào, phục vụ nhân dân là điều tất yếu. Mong nhà nước đầu tư hơn nữa để cuộc sống của đồng bào dân tộc ngày một cải thiện.

  Trả lờiXóa
 3. Đồng bào dân tộc là nhưng người sống ở biên giơi của tổ quốc, những con người ngày đêm góp phần bảo vệ chủ quyền dân tộc, bảo vệ biên giới quốc gia, vì vậy cần phải quan tâm đến đồng bào nhiều hơn.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, luôn là sự lựa chọn và tín nhiệm của người dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng là của dân, do dân và vì dân. Đảng lãnh đạo đất nước, lãnh đạo nhân dân, đem quyền lợi, lợi ích về tay nhân dân. Đồng bào luôn tin tưởng vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng ta luôn chú trọng công tác phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biểu hiện của nó là các dự án đưa điện, các dự án giáo dục phát triển đường xá cho vùng các dân tộc, nên các đồng bào dân tộc luôn ugnr hộ đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 7. Việc tin tưởng vào Đảng là một nhận thức đúng đắn, Đảng Cộng sản luôn chú trọng phát triển những nơi khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc của đất nước

  Trả lờiXóa
 8. Đồng bào các dân tộc ngoài vấn đề đời sống còn liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia với từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.Vì vậy vai trò của họ là rất lớn

  Trả lờiXóa
 9. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đang ngày một phát triển, nhân dân có cuộc sống âm no , hạnh phúc. Người dân đang rất tin tưởng vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 10. đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng và ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì những vùng đồng bào sinh sống đều là những nơi Đảng chọn làm căn cứ cách mạng là những vùng phên dậu của đất nước.

  Trả lờiXóa
 11. Vùng đồng bào các dân tộc ngoài vấn đề đời sống còn liên quan đến chính trị, an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia với từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế chúng ta phải biết quan tâm đúng mức cùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

  Trả lờiXóa
 12. 123456quynhtrang14:37 16 tháng 3, 2013

  Đảng và nhà nước ta luôn nhận thức được vai trò và vị trí chiến lược của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nên từ lâu đã có các chương trình chính sách cho các dân tộc thiểu số. Vì vậy mà đồng bào luôn tin tưởng vào Đảng Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 13. Có một dân tộc ở Tây Nguyên đã đổi sang họ Hồ để tưởng nhớ công ơn của Bác

  Trả lờiXóa
 14. Thế mới biết công lao Bác Hồ to lớn như thế nào. Chúng ta luôn phải học tập theo Bác.

  Trả lờiXóa
 15. đồng bào các dân tộc trong cả nước luôn tin tưởng vai trò lãnh đạo của Đảng! vì Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi đến thống nhất độc lập!

  Trả lờiXóa
 16. sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng đã và đang là niềm tin đối với đồng bào các dân tộc!

  Trả lờiXóa
 17. Sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc và sự tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN sẽ tạo lên sức mạnh to lớn giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, tiến lên CNXH một cách vững chắc.

  Trả lờiXóa
 18. Đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chủ trương, chính sách của Đảng đang được đồng bào hưởng ứng và thực hiện.

  Trả lờiXóa
 19. Khối đại đoàn kết là sức mạnh của toàn dân tộc. Với những chủ trương chính sách của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống của nhân dân, và được nhân dân hưởng ứng thự hiện. Đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 20. Đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng và ủng hộ Đảng . Đảng đang ngày ngày càng được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Đảng luôn thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình. Đất nước chúng ta sẽ ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 21. Chung Tình Chàng Gaul02:43 18 tháng 3, 2013

  Đây luôn luôn là một truyền thống có từ rất lâu bởi vì đất nước ta có rất nhiều dân tộc và chúng ta vẫn luôn coi nhau như anh em một nhà cùng nhau và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 22. Tần Thủy Hoàng02:48 18 tháng 3, 2013

  Đảng ta vốn coi tất cả đồng bào dân tộc đều là anh em là người dân của đất nước của dân tộc Việt Nam và luôn giúp đỡ quan tâm tạo điều kiện chăm lo để đồng bào ta ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chính vì thế nên đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 23. Đồng bào dân tộc ta luôn là thế họ luôn có lòng tin vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam để cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 24. Cánh đồng lúamới02:57 18 tháng 3, 2013

  Nếu Đảng cộng sản Việt Nam biết quan tâm chăm lo cho đồng bào các dân tộc thì họ sẽ hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ vào sự lãnh đạo của Đảng để cùng với Đảng xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. Quần chúng nhân dân là sức mạnh của Đảng. Nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thì Đảng ta ngày càng mạnh, ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 26. đồng bào ta, nhân dân ta, các dân tộc anh em trên đất nước ta luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng!

  Trả lờiXóa
 27. Đảng ta ngày càng nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Chúng ta hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, để đất nước ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 28. Đảng ta luôn làm mọi việc vì hạnh phúc và lợi ích của nhân dân. Đảng hoạt động và phát triển là dựa vào dân, lấy dân làm gốc rễ. Chính vì vậy mà mọi hành động của Đảng đều được người dân luôn đồng tình ủng hộ

  Trả lờiXóa
 29. thành tựu mấy chục năm nay mà Đảng là điều để chứng minh về khả năng lãnh đạo của mình cho nhân dân, nhân dân luôn tin tưởng Đảng trên con đường phát triển đất nước....

  Trả lờiXóa
 30. Đó là điều rất đáng vui mừng và cần phát huy, đồng báo các dân tộc từ khi có Đảng đã có cuộc sống khác xưa rất nhiều, ấm no hạnh phúc, trẻ em được đi học đầy đủ, các dân tộc được hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 31. họ là đồng bào các dân tộc nhưng là con dân nước Việt Nam ta, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam ta do đó đó dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đồng bào các dân tộc đã có cuộc sống khấm khá hơn trước rất nhiều, kinh tế ngày càng phát triển điều đó đã làm cho đồng bào thêm tin yêu Đảng ta hơn

  Trả lờiXóa
 32. những thành tựu mà Đảng và nhà nước đạt được trong những năm qua đã làm cho nhân dân ngày càng tin, yêu và đi theo Đảng, trong đó có cả đồng bào các dân tộc thiểu số, Đảng là niềm tin là ánh sáng trong cuộc sống của nhân dân

  Trả lờiXóa
 33. Vai trò trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế , xã hội đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số là không thể phủ nhận, Đảng và Nhà nước đã cho đồng bào dân tộc cuộc sống ấm no hạnh phúc và ngày càng tiến lên

  Trả lờiXóa
 34. Việt Nam có 54 dân tộc và chúng ta là anh em một nhà gắn bó máu thịt với nhau, giúp đỡ cho đồng bào các dân tộc chính là giúp đỡ chính mình và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh vững bền

  Trả lờiXóa
 35. Chung Tình Chàng Gaul03:21 20 tháng 3, 2013

  Đồng bào ta luôn là thế họ luôn luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bởi vì họ tin rằng Đảng cộng sản sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và sẽ đem lại cho họ cuộc sống ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 36. Đoàn kết là sức mạnh của dân tộc ta. Đảng đang được đồng bào các dân tộc tin tưởng, tín nhiệm. Đất nước ta sẽ ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 37. Các dân tộc trên lãnh thổ đất nước Việt Nam sẽ luôn luôn tin tưởng vào Đảng cộng sản Việt Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng để cùng nhau xây dựng đất nước ta giàu mạnh nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 38. Đồng bào ta sẽ không bao giờ phai mờ niềm tin vào Đảng cộng sản Việt Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản để cùng nhau xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 39. bình minh đến06:02 10 tháng 3, 2014

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ trước toàn thế giới thấy rằng, nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình song phải là nền hòa bình thực sự, sở dĩ nhân dân Việt Nam phải tiến hành cuộc chiến đấu gian khổ chịu rất nhiều hy sinh cũng vì hòa bình, độc lập tự do của dân tộc mình và của cả loài người tiến bộ.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm