Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

--- CÂY SUNG DÂU ---


Nhân dân Việt Nam gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng hai từ “Đảng ta” một cách trìu mến. Điều đó thể hiện niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng đối với dân tộc và đất nước.


Nghiên cứu hai từ “Đảng ta” để thấy rõ cội nguồn và bản chất giai cấp của Đảng. Đó là một Đảng vừa theo học thuyết Mác - Lênin mang bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn, vừa có những đặc trưng bản chất của một Đảng ra đời từ một nước thuộc địa.


Không giống như sự ra đời của Đảng ở các nước châu Âu, cội nguồn của Đảng ta không chỉ từ chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân mà còn từ phong trào yêu nước. Nếu chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở tư tưởng - lý luận, phong trào công nhân là cơ sở vật chất thì yếu tố phong trào yêu nước là cơ sở xã hội rộng lớn của Đảng. Phong trào yêu nước là thành tố đặc trưng nói lên chỗ dựa, niềm tin, sức mạnh, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Đẩng đối với dân tộc.


Nói đến Đảng của dân tộc” thì điều quan trọng nhất phải nhận thức, Đảng là tổ chức cao nhất, đội tiên phong của giai cấp công nhân và đội tiên phong, đại biểu lợi ích cho cả dân tộc. Bác Hồ đã từng nói: “Đảng ta không thiên tư, thiên vị, không lo riêng cho một đồng chí nào”, tức là Đảng lo việc cho cả nước, quan tâm và luôn luôn chú ý đến lợi ích của cả dân tộc. Sự quan tâm này thể hiện ở chỗ Đảng vừa lo tính công việc lớn từ hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đồng thời lại luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà, mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân. Một chủ trương, chính sách đưa ra gây hoang mang, lo lắng, bị nhân dân phản ứng thì Đảng phải xem lại trên tinh thần thật sự vì dân. Bác Hồ đã chỉ ra rằng “không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”. Đảng phải luôn ý thức sâu sắc rằng hễ nhân dân có kêu ca, oán than thì  Đảng chưa đúng nghĩa công bộc của dân. Theo Người: “Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Chỉ khi nào sự lãnh đạo của Đảng thể hiện bao trùm cả nước, đồng thời gần gũi tận trong lòng mỗi đồng bào ta thì mới khẳng định được sự vĩ đại và sức mạnh của Đảng.


Để Đảng ta gần gũi trong lòng mỗi đồng bào ta, thì như Bác Hồ đã dạy, Đảng phải nhất quán giữa lời nói với việc làm và nêu gương. Không thể để tình trạng nghị quyết, chủ trương hay việc làm thì dở; chính sách một đường, thi hành một nẻo. Trong Đảng mà có những cán bộ đảng viên quan liêu, vô cảm trước đời sống khó khăn, thiếu thốn của nhân dân sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Mà điều đáng sợ nhất là lòng tin của nhân dân bị giảm và đi tới chỗ mất lòng tin. Bời lòng tin của nhân dân chính là chỗ dựa vững chắc nhất, sức mạnh lớn nhất của Đảng cầm quyền. Sự thiếu thốn nghèo khó về mặt vật chất không thể xem thường, nhưng thách thức lớn nhất của Đảng và chế độ là không công bằng và lòng dân không yên.


Về vật chất, nhân dân không bào giờ chấp nhận sự đầu tư vô nguyên tắc, đổ xuốn sông, xuống biển làm lãng phí, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng hoặc rơi vào tay một nhóm người dẫn đến những “cục máu đông” về kinh tế như kiểu bất động sản, nợ xấu ngân hàng. Trong khi đó, sự phân hóa giàu nghèo trong Đảng ngày càng tăng.


Về tinh thần, nhân dân muốn Đảng có thái độ rõ ràng, cụ thể với một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến  những “cục máu đông” về chính trị và những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng… Nếu không tẩy bỏ các phần tử hủ hóa đó ra ngoài Đảng, theo quan điểm Hồ Chí Minh thì đó là nguy cơ của Đảng, là lực cản lớn nhất trên con đường phát triển đất nước.


          Đảng phải thấu triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”. Đừng để sự tha hóa về văn hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên làm hoen ố hình ảnh đẹp đẽ của một Đảng vĩ đại “như biển rộng, như núi cao. Hơn tám mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình”.
46 nhận xét:

 1. Đảng ta hai tiếng trìu mến. Nhưng trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, thì nhất thiết cần phải loại bỏ tham nhũng đó chính là giữ gìn sự trong sạch của đảng.

  Trả lờiXóa
 2. lòng tin của nhân dân chính là chỗ dựa vững chắc nhất, sức mạnh lớn nhất của Đảng. Mong rằng đảng tiếp tục có những bước phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân để lòng tin của nhân dân ta vào đảng không bao giờ mất đi.

  Trả lờiXóa
 3. Tiến Trường05:06 27 tháng 3, 2013

  Là thanh niên Việt Nam. Tôi nguyện trung thành với Đảng, luôn tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng CSVN. Đảng Cộng sản sẽ dẫn dắt đất nước ta vươn đến CNXH quang vinh

  Trả lờiXóa
 4. để được như vậy cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong dư luận! như vấn đề tham nhũng đã và đang là vấn nạn lớn, một vấn nạn mà khiến lòng tin của nhân dân bị lung lay!

  Trả lờiXóa
 5. “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” – dòng chữ ấy chắc hẳn đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta. Và chắc chắn rằng khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ”.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước.

  Trả lờiXóa
 7. Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập.

  Trả lờiXóa
 8. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược; dải đất hình chữ S cùng hai chữ “Việt Nam” đã in đậm trên bản đồ thế giới, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí.

  Trả lờiXóa
 9. Phượng Hoàng16:35 27 tháng 3, 2013

  Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời

  Trả lờiXóa
 10. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động.

  Trả lờiXóa
 11. Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được.

  Trả lờiXóa
 12. Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết. Song, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra.

  Trả lờiXóa
 13. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 14. Nhìn lại lịch sử 80 năm - từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng ta cho dân tộc, cho đất nước. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 15. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 16. Là công dân Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để ôn lại những chiến công vẻ vang của dân tộc, từ đó nâng cao lòng tự hào, niềm biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống cha anh, hướng về tương lai theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn;

  Trả lờiXóa
 17. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng ta đã thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, giành những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

  Trả lờiXóa
 18. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành quả của cách mạng của Việt Nam, trong đó "Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam"(1). Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là thành quả của quá trình Đảng ta đã quán triệt sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong mọi giai đoạn cách mạng

  Trả lờiXóa
 19. Đảng ta thường xuyên tự nâng cao trình độ lý luận và tổng kết thực tiễn, từng bước rút ra những kinh nghiệm, những bài học lịch sử để có cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam. Đảng ta trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần bảo vệ bằng thực tiễn cách mạng Việt Nam và chứng minh sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

  Trả lờiXóa
 20. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng thể hiện ở đường lối chính trị đúng đắn. Bốn mươi năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ vào mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi đó đánh dấu bước ngoặt quyết định mở đường cho dân tộc Việt Nam tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 21. Cả nước bước vào công cuộc xây dựng CNXH đối diện với những thách thức, khó khăn gay gắt cả trong nước, trong khu vực và trên trường quốc tế. Qua bao thử thách, với bản lĩnh kiên cường của một đảng cách mạng, nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ta lãnh đạo cả dân tộc tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước

  Trả lờiXóa
 22. Đảng ta luôn kiên định mục tiêu mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân đã lựa chọn, giữ vững vai trò lãnh đạo, chèo lái "con thuyền" cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió, tiếp tục tiến lên. Đảng khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

  Trả lờiXóa
 23. Là một đảng cách mạng, Đảng ta không chỉ có đường lối chính trị đúng, mà còn thể hiện ở sức mạnh tổ chức của Đảng. Do vậy, xây dựng hệ thống tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng là vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 24. Thực hiện Di chúc của Người, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã luôn kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc và của chính mình. Trước hết, đó là truyền thống đoàn kết thống nhất; truyền thống gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng được xây dựng và thường xuyên củng cố

  Trả lờiXóa
 25. Nhiệm vụ bức bách nhất của Đảng bây giờ là phòng chống tham nhũng và chú trọng công tác xây dựng Đảng. Phải đưa những thanh niên có đức, có tài trên mọi lĩnh vực vào Đảng

  Trả lờiXóa
 26. Đảng ta phải kiên quyết xử lý thích đáng những Đảng viên tham nhũng. Có như vậy mới tạo nên kỷ cương, phép nước

  Trả lờiXóa
 27. Đảng ta cần thực hiện theo lời dạy của Bác, dám nhìn thẳng vào những khuyết điểm của mình và nhận khuyết điểm, đi kèm với đó là biện pháp khắc phục như Đại hội Đảng 1956 thì Đảng sẽ trong sạch, vững mạnh trong lòng nhân dân

  Trả lờiXóa
 28. Chắc chắn là như thế rồi. Đảng ta luôn chăm lo đến đời sống của nhân dân. Trong lịch sử Đảng ta không phải là không có sai lầm nhưng quan trọng là Đảng đã nhìn nhận khuyết điểm một cách thẳng thắn, từ đó rút kinh nghiệm sửa chữa sai lầm để không mất niềm tin của nhân dân

  Trả lờiXóa
 29. Đó là cách gọi trìu mến của nhân dân dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam người đã mở ra một kỷ nguyên mới cho người dân Việt Nam, một kỷ nguyên của độc lập, dân chủ gắn liền chủ nghĩa xã hội. Đất nước phát triển.

  Trả lờiXóa
 30. nguoikhongloxanh23:39 27 tháng 3, 2013

  Đảng không phải là không có khuyết điểm tuy nhiên nhận ra khuyết điểm và sửa sai thì Đảng ta làm rất tốt. Điều đó làm tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng mà khi nhân dân đã tin Đảng thì nhất định sẽ cùng đồng lòng giúp sức để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp

  Trả lờiXóa
 31. đúng như những lời này: Đảng phải thấu triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”. Đừng để sự tha hóa về văn hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên làm hoen ố hình ảnh đẹp đẽ của một Đảng vĩ đại “như biển rộng, như núi cao. Hơn tám mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình”.

  Trả lờiXóa
 32. đảng phải trong sạch, phải vững mạnh phải luôn tự kiểm điểm để hoàn thiện hơn. trước hết phát triển kinh tế ,ưu tiên đến trẻ em và hộ nghèo. gia đình chính sách, việc lám,,,,aixx thật khó khăn

  Trả lờiXóa
 33. Sức mạnh của Đảng là nhân dân. Đảng nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân thì Đảng sẽ mãi vững mạnh. Chính vì vậy, Đảng phải luôn giữ được tinh thần, giữ được trong sạch của mình. Tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 34. nhân dân chính là nguồn sức mạnh và sự ủng hộ vững chắc của Đảng. Để Đảng được trong sạch vững mạnh cần sự giúp đỡ của nhân dân, cần nhân dân ủng hộ. Chỉ cần Đảng và nhân dân đồng lòng thì không có gì nước ta không thể làm được, không có gì không thể vượt qua.

  Trả lờiXóa
 35. Đảng luôn là đại diện của nhân dân để giúp nhân dân lãnh đạo đất nước ta cùng với nhân dân xây dựng đất nước ta ngày càng lớn mạnh hơn nữa để cho nhân dân ta sẽ có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 36. Sẽ không có gì thay đổi được bởi vì nhân dân ta luôn luôn tin tưởng và ủng hộ giúp đỡ cho Đảng cộng sản Việt Nam. Và chính nhờ quan tâm giúp đỡ ấy mà Đảng cộng sản luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân ta giao cho.

  Trả lờiXóa
 37. Tần Thủy Hoàng23:57 1 tháng 4, 2013

  Đúng là như thế người dân Việt Nam ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta hãy cùng với Đảng cộng sản để cùng nhau xây dựng đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 38. Chính nhờ có nhân dân ta luôn tin tưởng ủng hộ và giúp đỡ cho Đảng cộng sản mà Đảng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà nhân dân ta giao cho.

  Trả lờiXóa
 39. vâng. để đảng ta mãi mãi là hai tiếng thân thương trong lòng dân. đáng ta đã và đang như thế. mãi là ngọn đuốc sáng dẫn đường đất nước thống nhất rồi phát triển như ngày hôm nay. tất cả đều nhờ vào một lòng tin tưởng tuyệt đối của nhân dân. Chúng ta hãy cũng nhau phát huy truyền thông tốt đẹp này.

  Trả lờiXóa
 40. Đúng như vậy. Điều này đã trở thành chân lý. Nhân dân sẽ mãi mãi tin tưởng và ủng hộ Đảng. Đảng sẽ lãnh đạo đất nước ngày một phát triển.

  Trả lờiXóa
 41. "Đảng ta" - hai tiếng thiêng liêng mà giản dị, thân thương...để có được hai chữ thiêng liêng ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải cố gắng phát triển trong suốt chặng đường dài lịch sử. Thế hệ chúng ta càng phải có trách nhiện hai chữ thiêng liêng ấy đi mãi đến muôn đời, đi sâu vào con dân người Việt

  Trả lờiXóa
 42. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản mà hôm nay Việt Nam mới có độc lâp và có những bước phát triển vượt bậc. Tôi tin rằng bản thân tôi cũng như mỗi người dân Việt Nam sẽ luôn trân trọng hai tiếng "Đảng ta" cũng như luôn dành sự tin yêu tuyệt đối cho Đảng.

  Trả lờiXóa
 43. Tương tự như hai tiếng "đồng bào" thiêng liêng và gần gũi, hai chữ "Đảng ta" cũng thể hiện tình thân thiết, gắn bó giữa nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 44. Khi Đảng và nhân dân đồng lòng thì không có khó khăn, thử thách nào là không qua nổi, lịch sử đã chứng mih điều đó. Do đó, cần phát huy hơn nữa tinh thần đồng lòng của nhân dân với Đảng Cộng sản để "Đảng ta" mãi là tiếng gọi thân thương trong lòng dân

  Trả lờiXóa
 45. đảng chính trị luôn mang bản chất của một giai cấp nhất định, đảng cầm quyền bao giờ cũng đại diện cho quyền lợi của giai cấp đã tổ chức ra nó. Do đó chỉ có thể giải thích một đảng cầm quyền được cả dân tộc tin yêu gọi bằng hai tiếng "Đảng ta” vì đảng đó thực sự đại diện và thống nhất về lợi ích giữa Đảng với giai cấp, với quần chúng nhân dân lao động và toàn thể dân tộc.

  Trả lờiXóa
 46. Đảng ta là tiếng gọi vừa thân thương vừa kính trọng mà nhân dân dành cho Đảng, khác với các Đảng khác, Đảng ta có thể nói là gắn liền với nhân dân như chân với tay, không hề tách rời,Đảng phục vụ nhân dân, nhân dân quản lý Đảng

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm