Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013


 Thanh Gương     Thực tiễn đang diễn ra ở nước ta hiện nay cho thấy, đa số học sinh, sinh viên (HS, SV) đều còn thiếu kiến thức về biển, đảo và chủ quyền vùng biển Việt Nam. Trong khi đó, các thế lực thù địch đang chú trọng tiến hành chiến lược“Diễn biến hòa bình” với nhân dân ta, trong đó chúng tập trung vào tác động phá hoại tư tưởng đối HS, SV đang theo học trong các nhà trường. Một bộ phận không nhỏ HS, SV ít hiểu biết, không chịu khó trong học tập rèn luyện, chưa có lập trường, quan điểm chính chắnđã bị các thế lực thù địch và các loại tội phạm lợi dụng. Thông qua các hoạt động tranh chấp biển, đảo ở Biển Đông để lôi kéo, dụ dỗ HS, SV biểu tình, gây rối, chống Đảng, Nhà nước ta. Với số lượng bài học về biển đảo còn hạn chế trong chương trình Địa lí chưa thể giúp học sinh có cái nhìn toàn diện và hiểu biết cụ thể về các vấn đề biển đảo Việt Nam. Mặt khác, các bài học này chỉ nêu vài nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở vùng biển. Nhiều giáo viên các môn học khác cũng mơ hồ về vùng biển chủ quyền của đất nước, khi được hỏi thì ai cũng nhằm vào giáo viên Địa lí chứ không biết chính xác diện tích, vị trí địa lí, giới hạn chủ quyền, các nguồn tài nguyên, tiềm năng và lợi thế biển đảo của chúng ta như thế nào.
Sự nhận thức còn hạn chế như vậy chủ yếu là do công tác tuyên truyền của chúng ta chưa thật sự sâu rộng trong mỗi nhà trường.  Thiết nghĩ, để làm tốt hơn công tác tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, cần thiết phải thực hiện một số biện pháp sau:

Trong đợt thay sách giáo khoa sắp tới, nhất thiết cần bổ sung các bài học về vị trí địa lí, giới hạn vùng biển Việt Nam. Các bài học tìm hiểu tự nhiên, tài nguyên các vùng đảo. Giới thiệu cảnh quan tự nhiên, lịch sử phát triển lãnh thổ và truyền thống văn hóa, lịch sử của các vùng đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Các cứ liệu lịch sử về chủ quyền vùng biển đảo nước ta. Cần đưa kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta vào nội dung chương trình đào tạo các cấp. Có thể thông qua việc biên soạn các sách giáo khoa, giáo trình có liên quan để lồng ghép các thông tin tình hình về biển, đảo về vị trí địa lí, giới hạn vùng biển Việt Nam, chủ quyền biển Việt Nam, giới thiệu các vùng đảo, quần đảo. Giới thiệu các nguồn tài nguyên và bảo vệ bền vững tài nguyên biển cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội hướng về biển Việt Nam thông qua các môn học cũng như trong chương trình chính khóa. Lồng ghép trong chương trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi biển, đảo quê hương Việt Nam.Gắn kết các bài học tìm hiểu tự nhiên, tài nguyên các vùng đảo. Giới thiệu cảnh quan tự nhiên, lịch sử phát triển lãnh thổ và truyền thống văn hóa, lịch sử của các vùng đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, các chứng cứ liệu lịch sử về chủ quyền vùng biển, đảo nước ta… Qua đó, thu hút đồng đảo giáo viên và học sinh tham gia nhằm khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với chủ quyền biên giới biển, đảo, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, quyết tâm bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức các hội thi: thi đố vui để học, thi văn nghệ hát về biển đảo, thi vẽ tranh với chủ đề Biển đảo, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo theo hình thức viết, thi kể chuyện, hùng biện với chủ đề biển đảo,… nhằm tạo sân chơi sôi nổi, hấp dẫn và lôi cuốn đa số học sinh toàn trường tham gia.
Tổ chức tập huấn về kiến thức biển đảo cho toàn bộ giáo viên một cách đại trà, đây là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam sâu rộng và cụ thể đến mỗi đối tượng học sinh trong mỗi vùng miền khác nhau. Mỗi địa phương, đặc biệt là các tỉnh/thành giáp biển đều chú trọng việc tuyên truyền thành tựu KT – XH với việc nhấn mạnh vai trò của kinh tế biển. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế biển hiệu quả.


 Cần ứng dụng các thành tựu của khoa học - công nghệ vào nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo.Các nhà trường cần xây dựng mạng LAN với nội dung hấp dẫn, kết hợp các bài giảng nhằm tuyên truyền về biển, đảo. Chú trọng xây dựng hệ thống phần mềm học tập về biển, đảo, chủ quyền biển, đảo, các Công ước Liên hiệp Quốc về biển, đảo, luật biển Việt Nam… Tăng cường in ấn các ấn phẩm, xuất bản nhiều sách viết và giới thiệu về biển, đảo Việt Nam. Mở các trung tâm triển lãm tranh ảnh về biển, đảo. Giới thiệu các bộ phim, video, phóng sự về biển, đảo Việt Nam. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình…) nhằm phổ biến, truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.Thông qua việc ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông; những văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký với các nước láng giềng, các nước có liên quan; tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ gìn giữ môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển.

Công tác tuyên truyền sẽ giúp học sinh hiểu hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tiềm năng của biển, đảo; đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược biển, đảo trong tình hình mới, qua đó, có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4 nhận xét:

 1. Có thể thấy đây là một việc làm rất cần thiết và đúng đắn bởi vì chỉ có như thế thì chúng ta mới trang bị được cho các em những kiến thức về biển đảo cũng như tinh thần tự giác ý thức trách nhiệm với Tổ quốc. Hiện nay vấn đề biển đảo đang là một vấn đề rất nhạy cảm gây rất nhiều tranh cãi cũng như những nguy cơ tác hại xấu cho nước ta. Vì vậy cần phải cho các em biết được để trong các em luôn luôn được mài rũa về tinh thần về phẩm chất cũng như trách nhiệm với Tổ quốc với dân tộc.

  Trả lờiXóa
 2. Hiện nay vấn đề biển đảo đang là một vấn đề rất nhạy cảm gây ra rất nhiều tranh cãi và tranh chấp quyết liệt giữa các nước và nước ta cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì thế trước tình hình hiện nay chúng ta cần phải có những biện pháp đề ngăn chặn phòng chống. Và việc tuyên truyền giáo dục về biển đảo cho học sinh sinh viên là một trong những biện pháp để nâng cao cho các em về tinh thần trách nhiệm với Tổ Quốc với dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 3. Đúng là như thế nêu chúng ta ngay từ đầu đã tuyên truyền giáo dục học sinh sinh viên về biển đảo cho học sinh sinh viên thì sẽ làm cho các em được rèn luyện tu dưỡng những phẩm chất tinh thần trách nhiệm với Tổ Quốc với dân tộc. Hiện nay tuy nước ta vẫn đang trong hòa bình ổn định nhưng chúng ta không được chủ quan lơ là bởi vì các thế lực thù địch và bọn phản động không ngừng có những hoạt động chống phá, phá hoại ta nên ta cần phải có những sự chuẩn bị tốt nhất.

  Trả lờiXóa
 4. Tuyên truyền là cách thức tốt nhất để chúng ta có thể truyền đạt những thông điệp của đất nước, những chủ trương, chính sách của đất nước tới với người dân. đặc biệt là sinh viên những chủ nhân tương lai của đất nước, những trụ cột có vai trò quan trọng trong công cuộ xây dựng và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm