Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Cây Sung Dâu


Đồng bào mỗi tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của toàn dân tộc Việt Nam. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở, tiền đề quan trọng cảu khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước phồn thịnh.


Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Hiến pháp 1992 của nước Việt Nam đã nêu rõ: “… Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật”. Điều đó được thể hiện như:

 1. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

 2. hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáp hợp pháp được pháp luật bảo hộ.


Phải đoàn kết tôn giáo và học tập những điều hay của các tôn giáo bạn. Đó là lời căn dặn cuối cùng của cố Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897 – 1993), nguyên Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam… Ở nước ta, quan hệ giữa các tôn giáo nói chung rất tốt. Nhiều làng có nhà thờ và xây cạnh nhau, gia đình giáo dân và phật tử chung sống hòa hợp như “xôi đỗ và còn kết duyên thông gia với nhau. Trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp đều có đại biểu tôn giáo. Noi gương Cụ Hồ, ngày nay, các vị trưởng lão (Hồng y, Giám mục, Hòa thượng,…) hoặc mừng thọ các cụ, thăm hỏi ân cần khi các cụ đau yếu, phúng viếng tiễn đưa chu tất khi các cụ viên tịch. Trên thế giới không phải đâu đâu cũng đoàn kết thân thiết như Việt Nam.

Văn kiện Hội nghị làn thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã chỉ rõ : “ Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật […] Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lí do tín ngưỡng và tôn giáo. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng , tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia…”

 

12 nhận xét:

 1. Đúng vậy các tôn giáo phải đoàn kết với nhau, đoàn kết giữa người theo tôn giáo và không theo tôn giáo

  Trả lờiXóa
 2. nguoihanoi19765516:04 25 tháng 2, 2013

  Quan điểm của Đảng về vấn đề tôn giáo là nhất quán. Thực hiện mối quan hệ đoàn kết giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo

  Trả lờiXóa
 3. Tôn giáo không phải là xấu, người theo tôn giáo không phải là không tốt. Nhiều tôn giáo hướng con người ta đến với những chuẩn mực của xã hội.

  Trả lờiXóa
 4. Văn kiện Hội nghị làn thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã chỉ rõ : “ Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Nhà nước luôn nhất quán trong việc thực hiện đối với vấn đề tôn giáo

  Trả lờiXóa
 5. Quan điểm của Đảng về tôn giáo là rõ ràng. Không có chuyện Đảng có thành kiến đối với tôn giáo

  Trả lờiXóa
 6. Quan điểm của Đảng về tôn giáo là rất rõ ràng, những kẻ nào lợi dụng vấn đề tôn giáo sẽ bị trừng phạt đích đáng

  Trả lờiXóa
 7. HIện nay các thế lực thù địch cùng những kẻ cơ hội chính trị đang tích cực lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để nói xấu Đảng, nói xấu Nhà Nước ta. KHông thể để chúng lộng hành như thế được

  Trả lờiXóa
 8. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật

  Trả lờiXóa
 9. Đảm bảo quyền con người, không chấp nhận những hoạt động sai trái của những người có quyền có chức. tích cực phòng chống tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 10. Đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân là trách nhiệm của cả bộ máy chính trị, người dân phải tuân thủ theo HIến Pháp và Pháp luật

  Trả lờiXóa
 11. chúng ta ko chấp nhận nhữn kẻ xấu dựa vào tôn giáo để chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 12. tín ngưỡng tự do lương giáo đoàn kết, đừng để bọn xấu lợi dụng chống nhân dân chống nhà nước

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm