Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

----* Cây Sung Dâu *----


Cách đây 45 năm, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhân dân, chiến sĩ cả nước đã cùng chung lòng cho một trận đánh quyết định để đẩy lùi đế quốc Mỹ xâm lược ra khỏi  bờ cõi Việt Nam. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Mặc dù 7 năm sau, năm 1975, miền Nam mới hoàn toàn giải phóng, Việt Nam hoàn toàn độc lập, song trận đánh Tết Mậu Thân với những ý nghĩa to lớn trên tất cả mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao đã đóng góp to lớn vào thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam, đồng thời để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự để vân dụng, phát triển trong điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

1


Quân ta tiến vào thành Huế


Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 đã để lại cho các thế hệ hiện nay và mai sau niềm tự hào sâu sắc. Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công vẫn còn nguyên giá trị:

Một là, tang cường sự lãnh đạo của Đảng, nắm chắc tình hình; có các chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn phát triển của chiến tranh cách mạng trong điều kiện mới của Việt Nam. Trước hết phải không ngừng tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nền quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công càng cho thấy, Đảng phải có đường lối đúng đắn, sáng tạo, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xác định rõ mục tiêu cách mạng, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam; xuất phát từ thực, phân tích tình hình cụ thể để tìm ra quy luật và hành động theo quy luật, nhất là quy luật chiến tranh kiểu mới của địch - chiến tranh vũ khí công nghệ cao.

Hai là, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yếu tố chính trị - tinh thần. Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “Đảng ta luôn coi vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta… là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Xây dựng và phát huy tốt yếu tố chính trị - tinh thần của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là nhân tố làm chuyển hóa so sánh lực lượng để “lấy nhỏ thắng lớn”, là nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam cần nhân lên trong điều kiện mới.

Ba là, xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, làm nền tảng của các thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.  Ngay từ thời bình ta phải chăm lo xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố thành thế trận quốc phòng toàn dân và thế trân an ninh nhân dân vững chắc. Chăm lo bảo đảm tốt đời sống của nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị tromg sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Bốn là, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

2

Quân giải phóng chiếm lĩnh các cơ quan đầu não của địch tại Quận 5


Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 mãi mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đồng thời để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự để vận dụng, phát triển trong điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

 

8 nhận xét:

 1. nguoivietnam110306:47 24 tháng 2, 2013

  Những bài ca đi cùng năm tháng, những ca khúc đã đem lại sức mạnh cho quân và dân ta.

  Trả lờiXóa
 2. những bài ca kháng chiến đến tận bây giờ vẫn giữ nguyên được giá trị của nó

  Trả lờiXóa
 3. Những bài ca đi cùng năm tháng

  Trả lờiXóa
 4. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 mãi mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

  Trả lờiXóa
 5. Bài ca chiến thắng dường như vẫn còn vang vọng đâu đây trong tâm trí mỗi người dân VIệt Nam

  Trả lờiXóa
 6. QUân và dân ta đã chiến đấu anh dũng giành lại độc lập như ngày nay. Chúng ta cần phải biết và nhớ rõ rằng nền độc lập này không phải tự dưng mà có

  Trả lờiXóa
 7. Chúng ta phải bảo vệ bằng được sự hòa bình độc lập này.

  Trả lờiXóa
 8. chúng ta cùng quyết tâm xây dựng đoàn kết bảo vệ thành quả mà ông cha đã để lại

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm