Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

KHÁNH QUÂNNăm 2012 đã qua đi, một năm bộn bề khó khăn, thách thức. Suy thoái kinh tế toàn cầu tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nước ta, nền kinh  tế  hội nhập sâu và độ mở lớn. Cùng với đó là những yếu kém nội tại của nền kinh tế và yếu kém trong quản lý, điều hành của các ngành, các cấp chậm được khắc phục.Năm 2010 là một năm đầy khó khan và thách thức với đất nước ta.Tuy nhiên toàn Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hạn chế mức thấp nhất những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong bối cảnh đó, với nỗ lực to lớn của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, những kết quả đạt được càng có ý nghĩa sâu sắcthể hiện qua những con sốcụ thể, đáng chú ý:

·       Lạm phát được kiềm chế (6,81%)

·       Kinh tế vĩ mô chuyển biến theo hướng ổn định hơn, tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý (5,03%), an sinh xã hội được bảo đảm.

Ngoài ra, Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được những kết quả tích cực.Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Năm 2012 cũng là năm Ðảng ta nỗ lực tạo nên sự chuyển biến bước đầu trong công tác xây dựng Ðảng với việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay". Một lần nữa Ðảng ta đã chứng tỏ bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính khi thẳng thắn nhận ra sai lầm, khuyết điểm của mình và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn nhiều trăn trở, suy tư trước những hạn chế và yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội, trước những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức,lối sống của cán bộ, đảng viên, tình hình an ninh trật tự cũng đáng lo ngại.

Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn và diễn biến phức tạp. Ðây cũng là nămbản lề của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề.Nhưng chúng ta vững niềm tin rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị sẽ chung sức, chung lòng, quyết tâm cao nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước vững bước đi lên.

Năm mới, nỗ lực mới, giành thắng lợi mới!2 nhận xét:

  1. Sự lựa chọn mô hình phát triển không chỉ do yêu cầu khách quan của kinh tế, mà còn bị quy định bởi chế độ chính trị xã hội và những điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia dân tộc, phân tích tính tất yếu khách quan của sự phát triển kinh tế thị trường và các loại hình kinh tế thị trường đặt trong điều kiện lịch sử nước ta cho thấy, việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với điều kiện hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. Sự phát triển xã hội như là một quá trình lịch sử tự nhiên, con người không thể dùng sắc luật để bỏ qua một giai đoạn phát triển của xã hội, kinh tế thị trường là một giai đoạn tất yếu của lịch sử mà nền kinh tế nào cũng phải trải qua, phải phát triển đầy đủ nền kinh tế thị trường thì mới đạt tới nấc thang cao hơn trên con đường tiến hóa, cao hơn đó là nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm