Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Mrs. Nguyễn

Cách mạng màu là cụm từ để chỉ những phong trào chính trị trong một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ hay thuộc vùng Balkan trong những năm đầu thập niên 2000. Trong những cuộc cách mạng này, những người tham gia đã đấu tranh bất bạo động để đối phó với các chính quyền mà họ xem là tham ô hay độc đoán. Các cuộc cách mạng sắc màu nổi bật với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các nhà hoạt động sinh viên trong việc tổ chức các cuộc đấu tranh bất bạo động đầy sáng tạo.

Điển hình trong các cuộc cách mạng màu là Cách mạng 5 tháng 10 ở Serbia (2000), Cách mạng Hoa hồng ở Gruzia (2003), Cách mạng Cam ở Ukraina (2004), và Cách mạng Tulip ở Kyrgyzstan(2005). Trong mỗi lần, nhiều người đã xuống đường biểu tình sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi và đã dẫn đến sự lật đổ hay từ chức của những lãnh đạo bị xem là độc đoán.

"Cách mạng màu sắc", ở phần lớn các trường hợp, là giai đoạn chót của quá trình "diễn biến hòa bình". Trong sự phối hợp ngày một chặt chẽ hơn của Mỹ và phương Tây với các phe đối lập ở những nước đã diễn ra kiểu cách mạng này, lộ trình tiến tới "cách mạng màu sắc" thường gồm các bước sau:

Bước thứ nhất, Mỹ và phương Tây thông qua các "công cụ mềm" như kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tôn giáo và sau đó là chính trị, tác động đến nước "đối tượng", tạo ra một môi trường thuận lợi để tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng, tuyên truyền các giá trị của mình; nỗ lực một cách liên tục bằng các phương tiện truyền thông nhằm thay đổi cách nhìn nhận của người dân về tương lai, từ đó định hướng hành vi cho đông đảo dân chúng, đồng thời tạo cho dân chúng tâm lý hoài nghi đối với chính quyền hiện hành.

Bước thứ hai, xác định và bồi dưỡng thủ lĩnh, tạo dựng "ngọn cờ" để tập hợp lực lượng. Trong trường hợp nếu chưa có một thủ lĩnh thật đáng tin cậy thì sử dụng "thủ lĩnh tình thế" để tiến hành cách mạng và sau đó sẽ thay thế bằng người của mình (trường hợp Nam Tư là một ví dụ). Để thực hiện bước đi này, những lớp bồi dưỡng cho các "nhà lãnh đạo tương lai" đã được tổ chức. Tại Hung-ga-ri, lớp "bồi dưỡng chống đối phi bạo lực" (tháng 3-2000) đã truyền kinh nghiệm tiến hành "cách mạng màu sắc" cho hơn 20 nhân vật chống đối của Nam Tư, Sa-a-ca-svi-li cũng đã đến Nam Tư học tập phương pháp đảo chính phi bạo lực để rồi sau đó trở thành Tổng thống Gru-di-a. Các loại "Văn phòng thúc đẩy dân chủ" đã được thành lập ở nhiều nước: Nam Tư năm 2000, Gru-di-a năm 2002, và sau đó là U-crai-na và Cư-rơ-gư-xtan...

Bước thứ ba, chọn thời cơ đột phá, phát động "cách mạng đường phố". Qua các cuộc "cách mạng màu sắc" gần đây ở một số nước, có thể thấy thời điểm thích hợp thường là lúc diễn ra bầu cử. Kịch bản "bầu cử" được phối hợp thực hiện rất chặt chẽ, nội công, ngoại kích. Bên ngoài, các thế lực ủng hộ phe đối lập, gây ảnh hưởng tối đa lên nước "đối tượng" bằng những tuyên bố, phát biểu, hứa hẹn: - nếu thủ lĩnh phe đối lập lên nắm chính quyền thì đất nước sẽ được viện trợ lớn từ phương Tây; - nếu phe đối lập thắng cử, lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ; - nếu chính quyền đương nhiệm không bảo đảm được những chuẩn mực dân chủ, thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ (kiểu tuyên bố này cùng với các công cụ kinh tế đã góp phần tạo ra hàng rào bảo vệ cho các hoạt động của phe đối lập);... Bên trong, các cuộc biểu tình được phát động triền miên, gây nên một tình trạng mất ổn định xã hội, bầu cử diễn ra trong tình trạng lòng dân hoang mang, lực lượng an ninh và quân đội hầu như đứng ngoài các biến động. Nếu tất cả những hoạt động này không mang lại thắng lợi cho phe đối lập thì giai đoạn hai sẽ được tiến hành với lý do có sự "gian lận bầu cử". Phủ nhận kết quả bầu cử và bầu cử lại, là mục tiêu tiếp theo của phe đối lập. Trong các cuộc bầu cử lại ở Cư-rơ-gư-xtan hoặc U-crai-na, phe đối lập đã lật ngược được thế cờ và giành chính quyền qua bầu cử. Tuy nhiên, tại một số nước khác, tình hình không thuận lợi đối với phe đối lập, họ thất bại ngay cả trong lần bầu cử lại, đến lúc này, phe đối lập dùng bạo lực đường phố để cướp chính quyền.[ Võ Thủ Phương - Theo Tạp chí Cộng Sản]

4 nhận xét:

 1. ánh dương xanh06:38 7 tháng 3, 2014

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam với tinh thần đem sức ta mà tự giải phóng cho ta mà còn góp phần cùng nhân dân thế giới đánh bại chủ nghĩa phát xít, mang lại hòa bình cho nhân loại, là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc thuộc địa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đã giành được chính quyền về tay nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. bình minh đến06:43 7 tháng 3, 2014

  Sự kiện trọng đại này mở ra thời kỳ mới cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Đó là một cuộc cách mạng đầu tiên thành công trong việc lật đổ chính quyền của chế độ thuộc địa, phá tan một mắt xích quan trọng và thúc đẩy sự tan rã của hệ thống thuộc địa, mở đầu cho quá trình sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần của nhân dân các nước bị áp bức đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do.

  Trả lờiXóa
 3. Phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám kết hợp với sức mạnh của chế độ mới, chế độ dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam tạo nên hợp lực to lớn, giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc cho cách mạng cả nước.

  Trả lờiXóa
 4. Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trong mọi chủ trương, chính sách, hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam chính là thể hiện tinh thần chủ động giữ nước cao nhất của dân tộc ta hiện nay.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm