Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hải Đăng


“Thương nhau mấy núi cũng trèo,


Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.


Việt – Lào hai nước chúng ta,


Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”


Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước ngọt Mê Công, chung nét tương đồng về kinh tế, văn hóa, xã hội nên ngay từ những buổi đầu lịch sử dựng nước và giữ nước, giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào đã sớm hình thành nên mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt sắt son…

Capture

Theo dòng chảy thời gian vạn biến, di sản vô giá ấy không ngừng được hai Đảng, hai Nhà nước cùng toàn thể nhân dân hai nước gìn giữ, phát huy và ngày càng phát triển, trở thành nét đặc sắc trong mối quan hệ bang giao đặc biệt Việt - Lào qua suốt dặm dài lịch sử mà không phải quốc gia nào cũng có được. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không chỉ được tôi luyện trong những năm tháng cùng chung chiến tuyến chống thực dân, đế quốc mà nó còn được khẳng định trong tình hình cách mạng thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy đã vận động qua những chặng đường lịch sử khác nhau, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, mối quan hệ đặc biệt đó vẫn sáng ngời tình nghĩa – như một tượng đài biểu trưng bất diệt cho tinh thần cách mạng kiên trung trước sau như một, cho lý tưởng cộng sản, cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước Việt – Lào trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hiếm có quan hệ quốc tế nào trong lịch sử và trong thời đại của chúng ta lại được xây dựng, giữ gìn bằng mồ hôi, xương máu như quan hệ Việt Nam - Lào. Quan hệ giữa hai dân tộc không còn là quan hệ ngoại giao quốc tế thông thường, vì nhiều lý do nhưng có một lý do đặc biệt: Đó là xương máu của các anh hùng liệt sỹ, đó là đức hy sinh vô bờ bến cho nhau không mảy may tính toán của các thế hệ tiền nhân hai nước. Chủ tịch Kayson Phomvihane đã từng khẳng định: “Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như vậy” và Người cũng nhấn mạnh “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào – Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Năm tháng qua đi, nhưng “từng tấc đất, ngọn cây của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ mãi mãi thấm sâu tình nghĩa son sắt cao cả Việt- Lào”. Bài học về tình đoàn kết đó đến nay vẫn nguyên giá trị, rất cần được chắt lọc, vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam và Lào ở cả hiện tại và tương lai. Xin trích lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay cho lời kết: “Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, dù gian nguy đến đâu cũng không lay chuyển. Chúng ta nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt - Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình, quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em phát triển phong phú, sâu sắc thêm và thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, coi đây là tài sản thiêng liêng vô giá cần truyền lại mãi cho các thế hệ mai sau”

Đoàn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm