Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khai mạc tại Hà Nội, ngày 12/12/2012. Bên cạnh những thành tích mà Đoàn TNCS đã gặt hái được, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắng nhận xét: "Một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc... Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại, trong đó tổ chức Đoàn có phần trách nhiệm lớn."

Tổng bí thư cho rằng, Đoàn hiện nay chưa phát triển đồng đều ở các cấp, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao, việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả.

Chiều cùng ngày, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2007 - 2012, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Thị Hà thẳng thắn thừa nhận những hạn chế của Đoàn. Tính khả thi của một số chủ trương chưa cao nhưng chưa kịp thời đề xuất được giải pháp khắc phục. Công tác giáo dục vẫn còn thiếu sáng tạo, phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa được đẩy mạnh, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn còn chưa cao...

"Trong chỉ đạo, điều hành, Ban bí thư Trung ương Đoàn có lúc chưa coi trọng tính kế hoạch, thiết thực của từng hoạt động. Một số hoạt động phong trào thanh niên chưa có tính chiều sâu, chưa tạo được sức lan tỏa. Việc nắm bắt dư luận, ý kiến phản ánh của quần chúng và đoàn viên thanh niên về những vấn đề liên quan đến tổ chức Đoàn hạn chế do chưa có giải pháp, cách làm hiệu quả", chị Hà nói.

Thẳng thắn tự phê bình và phê bình như vậy là tốt, song để những ý kiến trên có thể khắc phục và đi vào thực tế thì không chỉ cần có lời nói, mà quan trọng là hành động.

Trong thời đại hội nhập, Việt Nam đang tích cực mở rộng mối quan hệ, giao lưu, phát triển với Quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục,… Do đó, lớp thanh niên không thể không bị ảnh hưởng bởi những luồng gió mới, tốt có, không tốt cũng có; tích cực có và suy thoái cũng có… vấn đề là ở chỗ, chúng ta cần đi sâu, đi sát, tìm hiểu, nắm bắt được tâm lý, nhu cầu bức thiết của giới trẻ hiện nay. Trên tinh thần đó, mới khắc phục được những tư tưởng còn lệch lạc, suy thoái; đồng thời đi sâu vào cuộc sống của thanh niên, chúng ta sẽ khai thác một cách toàn diện nhất về sức sáng tạo, sức lan tỏa về tinh thần, tri thức hay bất cứ một lĩnh vực nào của họ… vì có sức mạnh nào hơn sự sáng tạo của tuổi trẻ.

Không ít những hạt giống mà chúng ta ươm mầm đã bị tuột mất, thậm chí là bị lợi dụng, mua chuộc. Không ít những thanh niên tri thức đã đi lầm đường, họ vẫn thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết của mình, thậm chí là cả sự dũng cảm, nhưng chỉ có điều những phát huy đó lại phục vụ cho những mục đích “cao cả” khác. Nếu chúng ta kịp thời nắm bắt những cá nhân đó, tìm hiểu những khúc mắc, tâm tư nguyện vọng của họ, thì những cống hiến tốt đẹp trên của họ sẽ phát huy đúng vị trí.

Việc tổ chức hoạt động của các đoàn thể cũng cần có những thay đổi, cải tiến phù hợp hơn với cuộc sống của giới trẻ hiện nay. Phụ thuộc đặc điểm vị trí, công việc, đời sống văn hóa, xã hội, tình hình phát triển kinh tế mà cần có những hoạt động hợp lý. Đây là yêu cầu không được xem nhẹ, vì việc thành bại của các tổ chức cơ sở phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý này.

Bất kỳ công việc gì, dù lớn, dù nhỏ, để thành công được không thể thiếu cái tâm và tầm nhìn. Và một lần nữa, lời nói cần đi đôi với hành động.

Theo dõi Đại hội, rất mong còn có những nhận xét thẳng thắn như vậy, chưa làm được không có nghĩa là không làm được, chỉ cần biết nhìn nhận và phấn đấu.

----- * Cây Sung Dâu* -----

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm