Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

“Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” được coi là bốn đòn đột phá để xuyên thủng mặt trận chính trị của nước ta. Vì vậy các thế lực thù địch đã đang và sẽ tích cực lợi dụng các vấn đề này để chống phá cách mạng nước ta đặc biệt là vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”

Các  thế lực thù địch và các nước tư bản phương tây thường xuyên nói: “Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền” “Ở Việt Nam dân chủ nhân quyền bị bóp nghẹt”, “Việt Nam không có tự do báo chí”…Nhưng xin hỏi họ định nghĩa như thế nào về dân chủ nhân quyền, liệu ở nước họ dân chủ, nhân quyền có được đảm bảo như những lời họ đã nói không? Mỹ tự cho mình là  nước dân chủ nhất thế giới, các quyền con người luôn được đảm bảo nhưng chúng ta vẫn thấy các cuộc biểu tình của người châu Phi và châu Á chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ vẫn thường xuyên xảy ra…Vậy tại sao họ không nhìn vào thực tế nước họ trước khi vu cáo nước khác vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền…

Trong suốt quá trình lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải hi sinh biết bao xương máu để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, giành lại quyền cơ bản cho con người. Trong thời kỳ bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đô hộ nhân dân ta phải sống trong cảnh làm than cơ cực, bị cướp đi các quyền cơ bản nhất của con người: Những đứa trẻ mới 9-10 tuổi thay vào việc đến trường học chữ thì phải làm việc tại các mỏ than, đồn điền cao su… suốt cả ngày; điều luật 10/59 của Mỹ lê máy chém khắp miền Nam sẵn sàng giết bất cứ ai khi họ giám đứng lại phản đối chúng xâm lược nước ta. Dân chủ, nhân quyền của chúng là phải chém giết, là phải bắt trẻ em làm việc khổ cực sao?

Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt Nam DCCH ra đời, ngay tại buổi lễ quốc khánh chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền ấy có quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Suy rộng ra câu đấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do”. Lần đầu tiên quyền tự quyết dân tộc, quyền tập thể của con người, của dân tộc Việt Nam được khăng định trước thế giới.

Trong quá trình xây dựng đất nước, tôn trọng và đảm bảo quyền con người luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đã được thể chế trong văn bản pháp luật cao nhất đó là Hiến Pháp: “Ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dan sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được tôn trọng”. Không những vậy Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều bộ luật, pháp lệnh liên quan đến việc bảo đảm quyền con người như: Bộ luật hình sự, Bộ Luật Dan sự, luât bình dẳng giới… và Việt Nam đã tham gia ký kết hầu hết các điều ước quốc tế về quyền con người: “Công ước quốc té về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ(1982), công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hnhf thức phân biệt chủng tộc đối với phụ nữ(1982)… Dặc biệt, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên tế giới phê chuẩn công ước quốc tế về quyền trẻ em(1991)

Từ khi ra đời cho đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn chăm lo đời sống của nhân dân, tìm mọi cách chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần; không phân biệt đối xử giữa những người trong tôn giáo và người ngoài tôn giáo; giữa người kinh và người dân tộc thiểu số…mà luôn tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển, có những chính  sách đối với người dân tộc thiểu số như dự án 134, 135…

Trên đây chỉ là một vài dẫn chứng mà Tôi đưa ra để khẳng định “ Việt Nam không vi phạm dân chủ, nhân quyền như lời các thế lực thù địch thường hay rêu rao mà ở Việt Nam dân chủ, nhân quyền luôn được đảm bảo”

3 nhận xét:

  1. Ở Việt Nam, nhân quyền luôn được đảm bảo và đề cao hàng đầu. Mọi cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền chỉ là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm can thiệp vào Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là các chiêu bài của thế lực thù địch đây mà, có phải nó được gọi là Diễn biến hòa bình không nhỉ. Cái này có lẽ hơi khó ở nước ta

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ là chiêu bài của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam mà thôi. Sẽ chẳng có âm mưu chống phá nào thành công được cả. Bởi nhân dân luôn vững tin vào Đảng cộng sản, vào Nhà nước.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm